Hovets tydliga besked – i den polariserade debatten

Hovets tydliga besked – i den polariserade debatten

En uppseendeväckande detalj har fått folk att reagera, och hovet att se rött.
Har du koll på de kungliga snackisarna från vecka 46?
Slå på ljud

Ett träd i utkanten av Drottningsholm slottspark har väckt uppmärksamhet det senaste året. Längst ner på stammen har det delat sig på ett sätt som för vissa påminner om en snippa, och det har en anonym konstnär tagit fasta på och fyllt i stammen med färg, så att liknelsen därmed är påtaglig.

Den dök upp första gången förra året, och blev omskriven i såväl lokalpress som i DN. Första gången togs den kvickt bort av Drottningholms fastighetsskötare, som var tvungen att specialbeställa ett rengöringsmedel som skulle vara så skonsamt som möjligt mot trädet.

– Jag hoppas vi får fram borttagningsmedlet redan till imorgon för det är inte trevligt på infarten till världsarvet att det ser ut på det sättet, sa Catarina Nordenstedt, fastighetsförvaltare från Statens fastighetsverk på Drottningholms slott, som säger att klotter överlag tas bort väldigt snabbt vid världsarvet, till tidningen Mitt I tidigare under hösten.

Kungen och drottningen tillsammans med hunden Brandie i parken utanför Drottningholm.

Jonas Ekströmer/TT

Blandade känslor bland åskådarna

Bland de boende i området har det varit blandade reaktioner, från glada tillrop till missnöje om att behöva se en stötande bild på sin promenad.

Catarina Nordenstedt är en av de som ser allvarligt på saken.

– Vi ser också träden som kulturhistoriska. Vi värnar kulturarvet och vi vill bespara oss reparationer. Det tär på originalmaterialen, och det gäller även träden. Skrapar man bort färgen så förstörs barken, säger Catarina Nordenstedt till DN i frågan.