Vi reder ut: Därför kan kungen inte straffas för brott

Vi reder ut: Därför kan kungen inte straffas för brott

Kungen kan enligt svensk grundlag inte straffas för brott. Han åtnjuter åtalsimmunitet som statschef, det står i Regeringsformens femte kapitel, paragraf sju. Vi reder ut hur det egentligen ligger till, för det finns vissa fall där han ändå kan tvingas till domstol.

Nästa video