22 bilder från kungens stora fest på slottet

22 bilder från kungens stora fest på slottet

DanielSilviaCP

I går startade det inkommande statsbesöket från Chile. Dagen avslutades med att kungaparet höll en stor galamiddag för president Michelle Bachelet på Kungliga slottet. Gästerna hälsades välkomna av kungaparet och presidenten i Vita Havet. Middagen hölls därefter i Karl XI:s galleri. “Kungen höll tal till presidenten och nämnde bland annat ländernas relation, den historiska, men också kulturens roll i den och lyfte fram de chilenska poeterna och Nobelpristagarna Gabriela Mistral och Pablo Neruda. Kungen talade om att banden mellan Sverige och Chile varit särskilt starka sedan händelserna på 1970-talet, då många chilenare tvingades lämna sitt land och Sverige kom att bli en fristad för många av dem som sökt skydd”, skriver kungahuset.se. Kungen hade president Michelle Bachelet till bordet. På sin vänstra sida hade han Aurora Williams, gruvminister i Chiles regering.

Drottningen fördes till bordet av Ricardo Lagos Weber, ordförande chilenska senaten. På sin högra sida hade hon Osvaldo Andrade, president Chiles deputeradekammare. Prins Carl Philip förde statsrådet Åsa Regnér till bordet. På sin vänstra sida hade han statsrådet Anna Johansson. Prins Daniel förde ekon. mag. Anna Nilsson, maka till statsrådet Ibrahim Baylan, till bordet. På sin vänstra sida hade prinsen president Michelle Bachelet.

Se flera härliga bilden från festen i vårt bildspel nedan.

Av Johanna Lejon

Foto: Stella Pictures