Anna Westlings beslut med maken – gav upp efter beskedet

27 sep, 2020, 17:09 
Anna Westling Söderström och hennes make Mikael har bestämt sig.Och det är ett beslut de hållit fast vid i tio år.
Annons
Sanningen om Estelles och Anna Westlings relation!
Sanningen om Estelles och Anna Westlings relation!

Anna Westling Söderström och maken Mikael var väldigt måna om att skydda sin bostad från insyn. Därför ansökte de om bygglov för att kunna resa ett plank mot sin infartsväg, där de också har en uteplats.

Anna och Mikael är nämligen två väldigt privata personer. De har aldrig ställt upp på intervjuer, trots att Anna är syster till prins Daniel och säkert skulle kunna få en plats i “Skavlan” genom ett enda telefonsamtal.

Anna Westling Söderström fick nej

Anna Westling Söderström är en privat person.
Anna Westling Söderström är en privat person.

Så kom beskedet från byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun. Det blev ett nej. Inget plank för makarna.

“Generellt sett är byggnads- och miljönämnden restriktiv mot att bevilja bygglov för uppförande av plank mot gatan och anser att det ska finnas särskilda motiv för att medge det, exempelvis problem med trafikbuller. Besvär med insyn går att lösa på olika sätt, exempelvis genom plantering av häck”, skriver nämnden i sitt avslagsbeslut.

Annons