Anna Westlings ilska – läs hennes egna ord!

Anna står sin bror väldigt nära.

Anna Westling Söderström gillar att hålla låg profil.Men till slut var hon tvungen att ryta ifrån.
Slå på ljud

Anna Westling Söderström och hennes make Mikael är måna om sitt privatliv. I led med den livsfilosofin ville paret sätta upp ett plank för att kunna skydda sin bostad i Gävle från insyn, det visar bygglovshandlingar som Svensk Dam tagit del av.

Men paret fick en chock. Deras ansökan till byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun resulterade i ett nej. Nämnden tyckte att ett plank skulle störa helhetsintrycket i området – och satte därmed stopp för makarnas planer.

Anna Westling irriterad – här är hennes ord

Anna står sin bror väldigt nära.

Anna står sin bror väldigt nära.

Anna och Mikael var dock inte redo att ge upp. De brann såpass starkt för sitt plank att de lämnade in en överklagan, i vilken de argumenterade passionerat för rätten att få skydda sig från andras blickar.

“Det är på den sida som är mot infartsvägen i området, vilken är en mycket ‘utsatt’ sida av tomten med anledning av biltrafiken. Vi har vår uteplats mot den sidan och behöver ett plank för att minska insynen och dämpa ljudnivån. Vi tänker oss dessutom att planket ska vara lägre mot de andra tomtsidorna för att inte äventyra trafiksäkerheten i vägkorsningen”, skrev Anna och Mikael i sin överklagan.

Anna och Mikael visade väldigt tydligt att de tyckte att nämndens bedömning var orättvis.

“I beslutet jämförs plank med mur mot gatan. Vi har inte för avsikt att upprätta mur mot gatan. I beslutet skrivs att ‘uppförande av plank mot gatan inte ger önskvärd effekt på lång sikt för boendemiljön i XXX’. Det är viktigt att kommunen har en helhetssyn vilket vi saknar exempel på i beslutsformuleringen vi tagit del av. Kan verkligen ETT plank på en sida mot en trafikerad infartsväg förstöra helhetssynen och karaktären på boendemiljön i XXX?”, står det i skrivelsen.

 

LÄS OCKSÅ: Ockelbo-grannarnas beslut – efter Ewa Westlings vädjan

Säger nej till en häck

Nämnden föreslog i sitt beslut att Anna och Mikael skulle odla en häck istället.

“Vi har givetvis övervägt att upprätta en häck mot denna sida men eftersom en häck inte kan tillgodose våra behov som ett plank, är det inte längre ett alternativ. Det tar dessutom ca 7-10 år för en häck att nå den höjd som ett plank, vilket innebär att detta inte är en lösning för oss. En häck skyddar endast för insyn på sommarhalvåret”, svarade Anna och Mikael.

Men orden från Annas och Mikaels penna hjälpte inte. Länsstyrelsen i Gävleborg avslog deras överklagan – och planket förblev obyggt.

 

LÄS OCKSÅ: Lasse Berghagens erkännande om äktenskapet med Lill-Babs