Coronavirus-våg i Florida – Chris oro med Madeleine

I Sverige minskar coronaviruset, men i USA är situationen den omvända. Madeleine och Chris hemstat Florida är svårt drabbad.

Från att ha legat på en ganska stadig nivå under tusen fall om dagen sedan viruset först började spridas i USA syns det nu en rejäl ökning i delstaten Florida. Det får konsekvenser för Madeleine och Chris, som nu måste vara ännu mer noga med att isolera sig än tidigare.

USA hade på många ställen börjat lätta på restriktionerna, och på många platser i landet har det protesterats mot att regeringen och staterna infört restriktioner som av vissa anses vara en begränsning av individens frihet.

I Florida har restriktionerna varit ganska avslappnade, ganska likt de vi har hemma i Sverige. Håll avstånd, tvätta händerna, gå inte ut om du är sjuk och stanna hemma om du är över 65 år gammal eller tillhör en riskgrupp är några av rekommendationerna.

Men när fallen nu ökar över hela USA gäller det även för Madeleine och Chris hemstat Florida. Faktum är att det är en av delstaterna som ökat mest. Det dagliga antalet bekräftade fall började stig i början på juni men den senaste veckan har det skett en drastisk förändring. Innan den 24 juni hade antalet nya fall på en dag överstigit 5000, nu har det legat på minst det sedan dess, med en topp på nästan 10 tusen fall den 27 juni. I och med ökningen av antal fall kommer sannolikt även antal dödsfall börja öka inom kort, tragiskt nog.

LÄS MER: Estelle hyllas efter orden till Oscar – stal showen helt

Madeleine och Chris bor mitt i stormens öga. Deras bostadsområde Pinecrest ligger i Miami-Wade county, och det är det absolut värst drabbade countyt i hela delstaten. När läget ser ut som det gör är det bara en tidsfråga innan det införs fler och hårdare restriktioner, istället för att successivt börja fasa ut de som redan finns.

Foto: TT