Daniel och Victoria - snart är ni man och hustru!

kung-Carl-Gustaf,-Silvia,-Victoria,-Daniel

Bara tre veckor återstår – sedan är kronprinsessan Victoria och hennes Daniel man och hustru. Nu finns inga hinder kvar. I förmiddags klockan 11:00 hölls parets lysningsgudstjänst. Svensk Damtidning fanns givetvis på plats.

Victoria,-Daniel,-kungen-drottningen

I dag, klockan 11:00 var det dags för lysningsgudstjänst för det blivande brudparet – kronprinsessparet av Sverige. Slottskyrkan var nästintill fullsatt när Victoria, Daniel och deras föräldrar, kungen och drottningen, Eva och Olle Westling, gjorde entré i kyrkorummet, via sakristian, och gick och satte sig i församlingen. De sex främre bänkraderna var reserverade för släkt, familj och vänner – Daniels anhöriga på den högra sidan och Victorias på den vänstra.

Sjöng med

Ewa och Olle Westling kom arm i arm.

Ewa och Olle Westling kom arm i arm.

Gudstjänsten var fylld av sång och musik, psalmen En vänlig grönskas rika dräkt fick inleda och alla, såväl kronprinsesspar som deras föräldrar sjöng med. Flera gånger under gudstjänsten lutade sig Victoria och Daniel mot varandra och småpratade.

Till lysningsmottagningen

Och strax efter klockan 12:00 var det då dags för kungörelsen: “Det är till stor glädje som jag får tillkännage lysning mellan Victoria Ingrid Alice Désirée och herr Olof Daniel Westling”, sa överhovpredikant Lars Göran Lönnermark.

Släkt och vänner

Prins Carl Philip kom med Tord Magnuson.

Prins Carl Philip kom med Tord Magnuson.

Det blivande brudparet strålade. Efter att ceremonien var till ända gick kronprinsessparet, deras familjer, släkt och vänner vidare ut på borggården.


Nu väntar lysningsmottagning för paret.


Så här såg förmiddagen ut:

08:00 Pressen börjar samlas utanför kyrkan

09:30 Allmänheten börjar köa utanför kyrkan

10:30 Dörrarna till kyrkan slås upp och församlingen, 300 personer, tar plats i bänkraderna.

10:45 Släkt och vänner anländer.

11:00 Gudstjänsten börjar

12:30 Gudstjänsten slutar

14:00 Mottagningen börjar


Kyrkan var fylld till sista plats.

Kyrkan var nästan fylld till sista plats.

Såhär gick gudstjänsten till:

Kröningsmarschen

Psalm: En vänlig grönskas rika dräkt

Läsning ur gamla testamentet

Sommarkoral

Episteltext

Psalm 338: Som ett klockspel hör jag dig

Evangelium

Trosbekännelsen

Psaltarpsalm 23: Din godhet och nåd

Predikan

Davids psalm 51:12-14

Pålysningar

Mozarts Laudatate dominum

Lysning till äktenskap mellan kronprinsessan Victoria och Herr Daniel Westling

Psalm 751: O, vad världen nu är skön

Bön för lysningsparet

Kyrkans förbön

Psalm 393: Du öppnar, o evige fader

Nattvardsmässa

Under nattvarden spelas Du som i kärlek skapat allt, av Joseph Heidl

Shuberts Herren är min herde

Psalm 693: Dona nobis

Psalm 2: Herren, vår gud, är konung

Postludium: lovpris och ära, av Johann Sebastian Bach


Läs även:

Nu är det klart – Daniel blir prins av Sverige››

Victoria och Daniel har anlänt till sin lysning››

Av Johanna Lejon

Foto: Charles Hammarsten