"Därför är jag monarkist"

Herman Lindqvist reflekterar i denna krönika om varför han är monarkist. Han kopplar historia till nutid och tar upp att världens mest demokratiska länder är just – monarkier.

Monarkin har funnits genom hela Sveriges historia, i över tusen år. Den är den äldsta ännu fungerande institutionen i Sverige. Den fanns före kristendomen, långt före alla de politiska idéerna och partierna. Monarkin fanns till och med innan ordet Sverige hade uttalats och den svenska flaggan hissats.

Monarkin är odemokratisk, säger många, men eftersom all politisk makt ligger hos folket i Sverige idag, kan monarkin vara kvar eftersom bara den länkar ihop seklerna och ger kontinuitet ända ner till vårt lands äldsta ursprung. Någon skada på demokratin tycks monarkin inte göra eftersom världens mest demokratiska och jämställda länder, Sverige, Norge och Danmark, alla tre är och har aldrig varit annat än monarkier.

“Världens mest demokratiska länder har aldrig varit annat än monarkier”

Monarkin kan ses som en guldglans som skiljer oss från de flesta länder på jorden. Att monarkin alltid kunnat anpassas till tidens krav visar att den fungerar mycket bra och kommer att göra det även i framtiden. Nio dynastier har levererat regenter. Den senaste, Bernadotte, har suttit längst. I över 200 år och haft sju regenter. Om man hoppar över sagokungar med namn som Dag den vise, Olof Trätälja och Ivar Vidfamne, kommer vi till mitten av 900-talet och Erik Segersäll.

Bernadotte är unik i Europa

Han anses vara den första historiskt dokumenterade kungen som hade kontroll över ett större sammanhållet rike. Där börjar i dag Sveriges kungalängd, den har 69 namn till och med dagens Carl XVI Gustaf. Dynastin Bernadotte är fullständigt unik i Europa, ja i hela världen.

För ingen annanstans har samma gren av samma familj suttit på tronen lika länge utan avbrott, där regenten aldrig jagats i exil av inrikes- eller utrikespolitiska kriser, utan där ätten kunnat fortsätta styra över ett fritt folk och självständigt rike i 205 år.

Därför är jag monarkist.