Det vet vi om kungens hjärtoperation: Så kommer ingreppet gå till

Kung Carl Gustaf

Kung Carl Gustaf ska opereras. Det här säger överläkaren om operationen.

Idag kom beskedet att kung Carl Gustaf väntas hjärtopereras den 20 februari.

Kungahuset släppte ett pressmeddelande under förmiddagen 14 februari.

Hovets chockbesked – kungen tvingas till hjärtoperation
0:14

Efter reklamen: Hovets chockbesked – kungen tvingas till hjärtoperation

(0:14)

Slå på ljud

"På inrådan av H.M. Konungens livmedikus genomför H.M. Konungen ett kirurgiskt ingrepp måndagen den 20 februari 2023. Det utförs genom så kallad titthålsteknik i hjärtområdet."

Pressmeddelandet fortsätter:

"Efter ingreppet rekommenderas en tids stillhet. Detta medför att Kungens planerade åtaganden mellan den 20 februari och den 3 mars flyttas fram till senare i vår. Kungen mår bra och hans officiella program fram till operationsdagen genomförs enligt plan."

Kung Carl Gustaf

Kungen kommer operera sitt hjärta.

Möjliga operationer kungen kan genomgå enligt överläkaren

Vilken typ av hjärtoperation kungen genomgår framkommer inte i pressmeddelandet och har inte heller konstaterats av hovet.

När Svensk Damtidning pratar med Stefan James, överläkare och professor i kardiologi, berättar han att det finns flera olika sätt att utföra titthålsoperation i hjärtområdet.

– Man går ju in i hjärtat med kateter på olika sätt, många operationer görs så. De som är vanligast är sådana mot kärlkramp där man vidgar ett kranskärl som är trångt vilket leder till kärlkramp eller hjärtinfarkt.

Han fortsätter:

– En annan vanlig operation är mot rytmstörningar. Förmaksflimmer är det vanligaste, att hjärtat slår oregelbundet. Då går man in i hjärtat så påverkar man elektriska överledningen så att man kan slippa rytmstörning. Det är en väldigt vanlig operation.

– En tredje relativt vanlig är att man byter ut en hjärtklaff. Det är en lite större åtgärd som man har lite besvär med idag.

Vad finns det för risker med den här typen av hjärtoperationer?

– Som regel är operationerna inte riskfyllda alls, skulle jag säga. Det är alltid en risk med operationer, men som regel görs de med väldigt stor säkerhet och låga risker.

Då kan kungen vara återställd efter hjärtoperationen

Överläkare James berättar att det är relativt smidigt att återhämta sig efter operationen. Det kan däremot krävas att patienten, kungen i detta fall, tar det lite extra lugnt inför och efter ingreppet.

– Efter förmaksflimmer–operation och vid ballongvidgning av kranskärl återställs man ganska fort. Man går ju in i blodbanan så man har ju öppnat ett blodkärl i handled, ljumske eller kärl. De blodkärlen kan ju blöda och är relativt ur led några dagar.

Patienten rådges att undvika slitsamma sysslor under läkning:

– Man bör undvika tunga lyft eller motionsaktiviteter men man kan röra sig hemma utan problem.

Så mycket lugn och ro får kungen inte riktigt inför operation...

Statschefen ska nämligen besöka Jönköping 16:e februari som är ett av länsbesöken under det kungliga superåret.

Kungafamiljen

Kungen väntar ett par veckors sjukskrivning efter operationsdagen 20 februari.

Claudio Bresciani/TT

Foto: TT