Detaljerna bakom Anckarström dödliga plan mot Gustav III

Att det var Anckarström som avfyrade skotten på maskeradbalen den där marskvällen 1792 vet vi alla. Likaså att Gustav III:s baneman fick sitt straff. Men det var fler inblandade i mordet på kungen. Många, många fler..

Det var säsong­ens sista mas­keradbal i Ope­rahuset före fastan, freda­gen den 16 mars 1792. Det var sista chan­sen att slå till. Konspiratörer­ na hade redan gjort flera för­sök, men alltid tvingats avbryta i sista minuten. Nu måste det ske. Kungen ska skjutas. ”Anckarström skall göra’t” hade konspiratörerna bestämt.