Detta jobbar prinsessan Madeleine med i USA

Detta jobbar prinsessan Madeleine med i USA

Nu när prinsessan Madeleine har flyttat till USA kommer hon att kunna lägga ett större fokus på verksamheten med Childhood. Men vad exakt innebär det? undrar ni. Jo det vet vi!

Svensk Damtidning har varit i kontakt med Åsa Andreasson Åkerström på World Childhood Foundation, som berättar hur prinsessan Madeleines arbetsuppgifter i USA kommer att skilja sig från jobbet i Sverige:

“Hon kommer närmare och kan delta i Childhood USA:s verksamhet, med större möjlighet att närvara vid arbetsmöten, projektbesök, events etc. Detta utöver de styrelsesammankomster hon, som medlem i Childhood Sveriges styrelse och hedersmedlem i Childhood USA:s styrelse, ju deltar i såväl i Sverige som i USA”, skriver Åsa i ett mejl.

Har hon något projekt som hon fokuserar extra mycket på just nu?

“2019 fyller Childhood 20 år och Prinsessan Madeleine är involverad i förberedelserna kring detta. Hon har dessutom varit initiativtagare till #EyesWideOpen-kampanjen som lanserades i USA 2015 och som sedan har tagit olika former världen över. Vår egen kampanj #bryttystnaden som vi har arbetat med det senaste året är en fortsättning på #EyesWideOpen – båda kampanjer handlar i grund och botten om att det bästa sättet att förebygga sexuella övergrepp mot barn – Childhoods fokusfråga – är trygga vuxna i barnets närhet, vuxna som är där, ser, lyssnar och frågar.”

Under Childhood-dagen i somras fick prinsessan Leonore följa med mamma Madeleine till Gröna Lund.

Under Childhood-dagen i somras fick prinsessan Leonore följa med mamma Madeleine till Gröna Lund.

Vi får också veta att prinsessan Madeleine kommer att vara på plats vid kontoret i New York där hon ska närvarar vid events, arbetsmöten samt styrelsesammanträden. Däremot kommer hon inte att delta i den dagliga, operativa verksamheten.

Och den 3 oktober kommer vi att få se prinsessan igen! Då kommer hon att delta vid FN-mötet som Childhood årligen anordnar för att diskutera hur sexuella övergrepp mot barn kan sättas på den globala agendan. På kvällen kommer hon även att vara på plats vid organisationens insamlingsgala på Manhattan.

Läs mer: Svensk Damtidning avslöjar! Här bor prinsessan Madeleine!

Foto: Stella Pictures