Grattis Felix - danska prinsen blir 14 år i dag

Grattis Felix - danska prinsen blir 14 år i dag

I dag hissas Dannebrogen för prins Felix. Prins Joachim och grevinnan Alexandras son fyller i dag 14 år.
Prins-Felix-Ibl1

Den 22 juli 2002 föddes Felix Henrik Valdemar Christian på Rigshospitalet i Köpenhamn och Danmark fick en ny prins. På den tiden bodde förvisso prins Joachim och ex-frun Alexandra i Schackenborgs slott på Jylland men de hade tillfälligt flyttat till Köpenhamn för den väntade nedkomsten. Efter förlossningen mötte prins Joachim den väntande pressen och han måttade glatt bebisens längd, en tradition som sedan förts vidare av de flesta nyblivna kungliga pappor. Prinsens namn offentliggjordes först vid dopet i Mögeltönder kyrka tre månader senare och fram tills dess kallades barnet både av medierna och inom familjen för “lillebror”.

Men nu har alltså “lillebror” blivit en reslig 14-åring. Han går till vardags i exklusiva privatskolan Krebs i centrala Köpenhamn men det är inte osannolikt att han precis som storebror Nikolai börjar internatskolan Herlufsholm i framtiden. Som nummer åtta i tronföljden går prins Felix ett lite firare liv till mötes än sin 10-årige kusin Christian som en dag ska bli Danmarks kung.

Se fler bilder på prinsen i bildspelet!

Prinsen föddes på Rigshospitalet i Köpenhamn men växte upp på Schackenborgs slott på Jylland. Han döptes i Mögeltönder kyrka.

Prinsen går i exklusiva privatskolan Krebs i centrala Köpenhamn, men kan komma att gå i sin storebror Nikolais fotspår och byta till internetskolan Herlufsholm.

Drottningen med sina åtta barnbarn.

Prins Felix fyllde precis 14 år och senare i år fyller storebror Nikolai hela 17 år!

Av: Liv Sander.

Foto: Ibl.