Grevinnan Alexandra på plats i skola som följer FN:s barnkonvention

Countess Alexandra

Grevinnan Alexandra närvarade vid den officiella lanseringen av den första “UNICEF – skolan” i Danmark.

Langelinjeskolen i Danmark har en helt ny skolstruktur, som bygger på FN: s barnkonvention, där eleverna får kunskap om sina rättigheter i hela sin skolgång, medan rättigheterna uppfylls i alla relationer mellan elever, lärare och all annan personal på skolan.

Countess Alexandra

Den här typen av skola startade i Storbritannien 2004 och det finns nu mer än 3.000 skolor i London-området.

Countess Alexandra

Då grevinnan Alexandra är UNICEF-ambassadör passade det bra att hon var med vid invigningen.

Countess Alexandra

Här ser vi alla barnen i skolan.

Countess Alexandra

Uppsluppet och roligigt var det när Alexandra kom på besök.

Countess Alexandra

Av Åsa Bönnelyche

Foto: AOP