Här är vi som arbetar vid hovet!

Kungliga hovet är en stor arbetsplats med många anställda. Vi har gjort ett urval och kartlagt några av de viktigaste posterna.

Hovet består av många olika slags avdelningar. Organisationen kring statschefen och kungafamiljen heter officiellt Kungliga Hovstaterna. I dagligt tal brukar vi säga Hovet.

Kungliga slottet

Hovstaternas uppgift är att bistå statschefen och Kungafamiljen i deras officiella plikter. En viktig uppgift för Hovstaterna är också att vårda och visa det kulturarv som hör ihop med den svenska monarkin för allmänheten. Cirka 200 personer är fast anställda vid Hovet. Det är lite fler kvinnor än män. Dessutom arbetar extra personal på middagar, under sommaren och med att visa slottet.

Riksmarskalksämbetet

Riksmarskalk är en statlig titel i Sverige. Ordet marskalks ursprungliga betydelse är “hästsven” och har förekommit i Sverige sedan medeltiden i dess sammandragna form, “marsk”. Riksmarskalken i Sverige är en sorts kanslichef för det kungliga hovet och står därmed i rang och tjänsteställning närmast under statschefen. Han har ansvar för samarbetet

med riksdag och regering och har ett kansli till hjälp.

Vår nuvarande Riksmarskalk är Fredrik Wersäll.

År 2016 utnämndes Fredrik Wersäll till kabinettskammarherre vid Kungliga hovstaterna. Den 1 september 2018 efterträdde han Svante Lindqvist som riksmarskalk. Wersäll är den 47:e riksmarskalken sedan ämbetet inrättades år 1607 och den nuvarande kungens åttonde riksmarskalk.

Fredrik Wersäll

Riksmarskalk Fredrik Wersäll på Nobelbanketten i Stadshuset i Stockholm, där han eskorterade Padmanee Sharma, professor samt partner till medicinpristagaren James P Allison, till hedersbordet.

Överhovmästarinnan Kirstine von Blixen-Finecke

Kirstine von Blixen-Finecke

Friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke, var statsfru när hon efterträdde Alice Trolle-Wachtmeister som överhovmästarinna den 1 januari 2016.

Hon är prinsessan Sofias mentor

Som överhovmästarinna har Kirstine von Blixen-Finecke en rådgivande funktion, medverkar vid inkommande statsbesök och andra ceremonier samt fortsätter att stödja prinsessan Sofia i hennes utbildning.

Förste hovmarskalken Mats Nilsson med sin hustru Anna som är sjuksköterska.

Förste hovmarskalken Mats Nilsson med sin hustru Anna som är sjuksköterska.

Förste Hovmarskalk Mats Nilsson

Statsfrun grevinnan Anna Hamilton och greve Peter Hamilton.

Statsfrun grevinnan Anna Hamilton och greve Peter Hamilton.

Kungen utsåg Mats Nilsson till ny förste hovmarskalk vid de Kungliga hovstaterna från och med 1 januari 2012. Vad gör då en sådan? Förste hovmarskalken leder arbetet med att planera kungafamiljens officiella program och representation. Hovmarskalksämbetet ansvarar för planeringen och genomförandet av officiella besök, högtidliga audienser, officiella middagar, jubiléer, kommunbesök med mera.

Göran Lithell

Statsfru Anna Hamilton

Grevinnan Anna Hamilton är sedan den 1 januari 2016 Sveriges statsfru och chef för drottning Silvias hovstat.

Lena Bartholdson

H.M. Konungens Hovstat leds av Hovintendent Göran Lithell

Göran Lithell är nyrekryterad vid Kungliga hovet. Han är statsvetare och kommer närmast från tjänsten som ministerråd och biträdande myndighetschef vid ambassaden i Washington D.C. Dessförinnan har han bland annat tjänstgjort vid ambassaderna i Köpenhamn och Tallinn, och vid generalkonsulatet i Sankt Petersburg. Göran Lithell efterträder i augusti 2019 den tidigare hovmarskalken Lars-Erik Tindre. Göran Lithell ansvarar för planeringen och genomförandet av kungens – och kungaparets gemensamma – program. Han ansvarar också för prins Carl Philips och prinsessan Sofias uppdrag.

Ceremonimästare Odd Zschiedrich

H.K.H. Kronprinsessans Hovstat leds av Hovintendent Lena Bartholdson

Lena Bartholdson, som i augusti 2019 efterträdde hovmarskalk Karolin A. Johansson, ansvarar för planering och genomförande av kronprinsessans och prins Daniels enskilda och gemensamma program. Lena Bartholdson är statsvetare och kommer närmast från en tjänst som chef för sekretariatet för säkerhetspolitik, internationella relationer och analys i Försvarsdepartementet. Dessförinnan har hon bland annat tjänstgjort som chef för säkerhetspolitiska enheten vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt tjänstgjort vid ambassaden i Pretoria. Bartholdson har under lång tid även arbetat inom organisationen Folk och Försvar, varav de sista fem åren som dess generalsekreterare. Lena Bartholdson är ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

Ceremonistaten leds av Ceremonimästare Odd Zschiedrich

Vilka arbetar med bordsplacering vid officiella middagarna?Jo, det gör Ceremonistaten, under ledning av Odd Zscheidrich.

Hovintendent Åke Hovgard

Har varit kammarherre

Zschiedrich är utbildad mellanstadielärare och ämneslärare. Han har arbetat på flera olika grundskolor och gymnasieskolor och var skolchef i Torsås kommun 1988–1990. Han var slottschef på Kalmar slott, kansliansvarig vid Svenska Akademien, tillika verksamhetsansvarig för Nobelbiblioteket, och kammarherre vid ceremonistaten inom Kungliga Hovstaterna åren 2009–2015: därefter ceremonimästare. Han är ledamot av Smålands akademi på stol 13.

christina von schwerin

Hushållet leds av Hovintendent Åke Hovgard.

En Hovdam är drottningen behjälplig. Drottningar har i alla tider haft uppvaktning, men dagens moderna hovdam skiljer sig markant från forna tiders sällskapsdam vid hovet.

Harriet Bredelius

Drottning Silvia och Harriet Bredelius tillsammans i Oslo den 10 maj 2017, när de lämnade det norska kungaskeppet i samband med kung Harald och drottning Sonjas 80-åriga födelsedag.

Hovdam friherrinnan Christina von Schwerin

Claes Classon hovflorist

Hovdam Harriet Bredelius

Margareta Nisser-Dalman

Margareta Nisser-Dalman

 

Slottsmästare & Hovflorist Claes Carlsson

Jan Lindman

Jan Lindman med fru Ulrika Lindman anländer till kungaparets galamiddag på Stockholms slott för Italiens president Sergio Mattarella och dotter Laura Mattarella som är på ett tre dagar långt statsbesök i Sverige.

Husgerådskammaren leds av Överintendent Margareta Nisser-Dalman

Margareta Nisser Dalman har en ekonomexamen och disputerade i konstvetenskap på Uppsala universitet 2006 med en avhandling om inredningsmåleri av Johan Nils Asplind på herrgårdar i Dalarna och Gästrikland i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Hon är sedan 2012 överintendent på Kungliga Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket. Margareta är gift med biskopen och överhovpredikanten Johan Dalman.

Överintendent Jan Lindman

Ebba von Mecklenburg

Ebba von Mecklenburg

Som ekonomichef på Kungahuset har Jan Lindman lärt sig att hantera det oväntade och udda. Han ska bland annat se till att få statens anslag att räcka till mer och att öka öppenheten om hovets ekonomi.

Åldfrun

Sedan Ebba von Mecklenburg gick i pension har bl.a. Claes Carlsson tagit över delar av Åldfruns ansvarsområden. Andra delar ansvarar Husfru Liisa Hartikainen för.

Åldfru, även oldfru (av danska old, gammal), är en titel för en husföreståndare vid ett slott eller större gods med ansvar för hushållet och linneförrådet.[2][3] Idag är åldfru en tjänst vid Kungliga Hovstaterna med ansvar för lokalvården, blomsterarrangemang och praktiska förberedelser i samband med kungahusets representation.[4][5] Förr fanns det alltid en åldfrutjänst vid samtliga kungliga slott.

Foto TT

Mer om svenska och internationella kungligheter, societet och kändisar från oss på Svensk Damtidning: