Holländska kungafamiljen tackar för allt stöd

På det holländska hovets hemsida kan man nu läsa ett meddelande där drottning Beatrix med familjer tackar så mycket för allt stöd som visats dem efter prins Johan Frisos svåra skidolycka i februari.

Drottning Beatrix och resten av den holländska kungafamiljen tackar nu för allas stöd efter prins Johan Frisos skidolycka. Det har tydligen strömmat in hälsningar till den svårt sjuke prinsen som nu vårdas i England. På det holländska hovets hemsida kan man läsa:

Delat vår sorg

– Vår familj är djupt rörda över hur många människor som har tagit Friso till sina hjärtan och delat vår oro och sorg med oss. Alla hjälpande och tröstande ord, böner och blommor har gett oss ny styrka och mod att orka igenom denna svåra och osäkra period. Ert stöd betyder mycket för oss.

Av Agneta Nisbeth

Foto: Stella Pictures

Läs även:

Drottning Beatrix visar hur man tvättar en hund››

Tung väntan för den holländska kungafamiljen>>

Vad händer nu med Johan Friso››