Just nu! Hovet avslöjar! Kungens besked – fråntar barnbarnen kungliga titlarna

kung carl gustaf tar bort titlar kronprinsessan victoria

De kungliga titlarna försvinner! Nu har kungen bestämt att fem av barnbarnen inte längre kommer att kallas Kungliga Högheter.

Vilket chockbesked. Det kommer att bli stora förändringar i vår svenska kungafamiljen framöver. Det avslöjar hovet nu på morgonen.

Kungen har nämligen beslutat att Madeleines och Carl Philips barn inte längre kommer att vara kungliga högheter. Detta betyder att de inte kommer att vara skyldiga att representera kungafamiljen i konungens tjänst.

kungen fråntar barnbarn titlar

Prins Alexander, prins Gabriel, prinsessan Leonore, prins Nicolas och prinsessan Adrienne kommer fortfarande att kallas prinsar och prinsessor men däremot kommer de längre ha ställningen Kungliga högheter. Dock kommer de att fortsatta att bära hertig- och hertiginnetitlar, som de tilldelades av kungen vid födseln.

Det här betyder att kronprinsessfamiljen får en ännu mer central roll i kungafamiljens arbete.

Kungens barnbarn blir av med sina titlar

Det är riksmarskalk Fredrik Wersäll som publicerar pressmeddelandet och där står att läsa att kungaparet och kronprinsessparet kommer att vara Sveriges främsta representanter “inom landet och gentemot andra stater”.

“H.M. Konungen har beslutat om förändringar i Det Kungl. Huset. Syftet med dessa förändringar är att klargöra vilka personer inom Den Kungl. Familjen som kan förväntas tas i anspråk för sådana officiella uppdrag som åligger statschefen eller anknyter till statschefsämbetet.

H.M. Konungens beslut innebär att DD.KK.HH. Prins Carl Philips och Prinsessans Sofias barn samt H.K.H. Prinsessan Madeleines och Herr Christopher O’Neills barn inte längre kommer att tillhöra Det Kungl. Huset.

Prins Alexander, Prins Gabriel, Prinsessan Leonore, Prins Nicolas och Prinsessan Adrienne är fortsatt medlemmar av Den Kungl. Familjen. De har däremot inte längre ställning som Kungliga Högheter och förväntas inte i framtiden åta sig sådana uppdrag som ankommer på statschefen.

Prins Alexander (Hertigen av Södermanland), Prins Gabriel (Hertigen av Dalarna), Prinsessan Leonore (Hertiginnan av Gotland), Prins Nicolas (Hertigen av Ångermanland) och Prinsessan Adrienne (Hertiginnan av Blekinge) kommer även fortsatt att bära de hertig- och hertiginnetitlar de tilldelats av H.M. Konungen.

H.M. Konungen och H.K.H. Kronprinsessan är, tillsammans med H.M. Drottningen och H.K.H. Prins Daniel, Sveriges främsta representanter inom landet och gentemot andra stater.

DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia samt
H.K.H. Prinsessan Madeleine verkar fortsatt inom de ideella stiftelser och verksamheter som de grundat och/eller engagerat sig i. Därutöver utför de officiella uppdrag i den utsträckning H.M. Konungen så beslutar.”

RIKSMARSKALKSÄMBETET

7 oktober 2019

Fredrik Wersäll

Riksmarskalk

Videon kunde inte hittas