Hovet: Så påverkas kungafamiljen av Corona-viruset

Kronprinsessan Victoria ska åka till Monaco i mars. Men annars är det just nu tomt på utlandsresor i hovets officiella kalender.

Coronaviruset sprider sig i Europa och i dag kom beskedet att Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin bedömning: Risken för nya fall i Sverige som smittats utomlands bedöms som hög.

För kungafamiljens del är det bara en utlandsresa under våren som är offentliggjord, och det är kronprinsessans besök i Monaco i mars. Annars är det just nu påfallande tomt på utrikesbesök för deras del.

Kronprinsessan Victoria går av statsplanet.

När det gäller utlandsresorna så har kungafamiljen alltid en diskussion med utrikesdepartementet, som gör löpande bedömningar av säkerhet och risker.

Coronaviruset – så påverkas kungafamiljens resor

Så hur förhåller sig kungafamiljen till Coronaviruset?

–  Det är samma besked som tidigare. Vi följer de rekommendationer som svenska myndigheter lämnar i ärendet, säger Johan Tegel vid hovets informationsavdelning.

Och hur har detta påverkat kungafamiljens resor?

– I dagsläget är det inga resor som är påverkade.

Samtidigt är kronprinsessfamiljen – Victoria, Daniel, Oscar och Estelle – på sportlovsledighet just nu. Destinationen är dock hemlig.

– Vi lämnar ingen information om privata aktiviteter, säger Johan Tegel.

Kronprinsessan Victoria, prins Daniel, prins Oscar och prinsessan Estelle.

Just nu på sportlov.

Befinner de sig i Sverige eller utomlands?

– Det kan jag inte svara på, jag har inte den informationen.

Men kungen jobbar på, även nu under sportlovsveckan?

– Ja, kungen har i dag haft företräde för Beatrice Ask.

Och drottningen? Är hon sportlovsledig?

– Nej, drottningen arbetar också. Hon har haft interna möten här på slottet under dagen.

Kungen träffar Södermanlands nya landhövding Beatrice Ask.

Sportlov? Inte för kungaparet. I dag tog kungen emot Södermanlands nya landshövding Beatrice Ask.

Så informeras kungafamiljen om Coronaviruset

Kungafamiljen uppdateras kontinuerligt och hade för två veckor sedan ett möte på Kungliga slottet där Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bland annat informerade om Sveriges beredskap och om de beredskapsåtgärder som Sverige har vidtagit.

Foto: TT, Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna, Instagram.