Hovets nya plan: spara pengar

KungafamiljenStella

Det här året måste kungahuset hålla hårt i plånboken. 2015 års intensiva program, med bland annat kungligt bröllop mellan Carl Philip och Sofia, fick nämligen institutionen att gå med förlust.

– Vi får se till att ha lägre kostnader och spara in i år, säger hovets ekonomichef Jan Lindman till dinapengar.se.

När regeringen, under tisdagsförmiddagen, presenterade sin höstbudget fanns hovstatens negativa resultat med i beräkningen: “Verksamheten inom hovstaten resulterade 2015 i en negativ kapitalförändring om 1,2 miljoner kronor. Utfallet är en följd av en relativt omfattande verksamhet med stora arrangemang under året.”

Det är ett konstaterande som Jan Lindman väljer att kommentera:

– Det har i huvudsak sin grund i att vi hade ett bröllop, som innebar ökade kostnader. Att vi har haft den här typen av evenemang har inte inneburit att vi får mer pengar. Vi gör inte av med mer pengar utan vi blir tvungna att omprioritera.

Eftersom verksamheten vid hovet har varit så omfattande det senaste året så föreslår regeringen ett ökat budgetanslag. Nästa år kommer summan uppgå till 137 miljoner kronor.

Av: Ellen Myrgård Lindén.

Foto: Stella Pictures