Inga svenska kungligheter på plats vid tronskiftet

Den 21 juli är det dags för Belgien att byta regent, men vänta er ingen kröning à la Holland då staden fylldes av kungligheter och festligheterna knappt hade några gränser.

Det blir inte lika stor uppslutning som i Holland den 21 juli när kronprins Philippe blir ny kung av Belgien och Mathilde hans drottning efter att kung Albert och hans maka drottning Paola lämnar över.

Nationell angelägenhet

– Kröningen är en nationell angelägenhet och inga utländska statschefer är inbjudna att närvara, meddelar kungahusets informationssekreterare Ulrika Näsholm.

Inga svenska kungligheter

Ingen ur den svenska kungafamiljen kommer alltså vara på plats, vilket faktiskt inge skiljer sig från tidigare kröningar i Belgien.

När prins Baudouin blev kung fanns det, enligt gamla nummer av Svensk Damtidning, inte heller någon svensk kunglighet på plats som representant, trots att hans mor var Astrid av Sverige.

Albert och Paola tackar för sig som kung och drottning.

Av Agneta Nisbeth

Foto: Stella Pictures