Kronprinsessan Victoria i exklusiv intervju: Så berättar jag om mina resor för Estelle

Svensk Damtidning mötte kronprinsessan i Tokyo.

Kronprinsessan har varit i Japan för att ägna sig åt frågor som rör hållbar utveckling och fiske. Hemma på Haga slott väntar nu Estelle och Oscar på att deras mamma ska komma hem och berätta om sin resa.

Victoria har flera gånger berättat hur kungaparet brukade komma hem från sina resor och berätta om allt de upplevt. Samma sak gör nu kronprinsessan för sina egna barn, och på ett sätt blir det en introduktion till rollen som representant för Sverige.

– Jag tycker att mina föräldrar gjorde det väldigt bra och pedagogiskt. De utgick väldigt ofta från sina resor och sina besök för att prata om Sverige och också för att prata om vikten att föra fram Sverige, svenska värderingar, svensk forskning och teknik. På så sätt blir det ju ett naturligt förhållningssätt till vad rollen som sådan innebär men också vad man har möjlighet att bistå med, säger hon till vår reporter Ellen Myrgård Lindén som bevakat kronprinsessans fyra dagar långa resa i Japan.

Femåriga Estelle är redan på det klara med att det arbete som kronprinsessan gör är viktigt. Victoria är en av de främsta rösterna när det gäller att lyfta frågor om Östersjöns utveckling och i ett tal på FN-universitetet berättade kronprinsessan att engagemanget kommer av att hela sitt liv levt intill Östersjön, som nu är ett av världens mest förorenade havsområden.

– Estelle vet att jag är här och pratar fiske och då pratar vi om Japan, fiskefrågor, natur och ekologi och hur saker och ting hänger ihop. Hon är fem år men hon är inte för ung. Tvärtom är hon väldigt intresserad och mottaglig. Jag tycker att vi har en skyldighet som föräldrar och vuxna individer att stimulera den nyfikenheten.

Kronprinsessan utsågs i januari 2016 till en av FN:s 16 ambassadörer för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Under ett besök på Svensk Ambassaden i Tokyo berättade hon att det var ett erbjudande hon inte kunde tacka nej till.

–  Vi är en liten del i ett stort sammanhang men vi kan tyvärr påverka lite för mycket i vår omgivning och då får vi ju ta ett det ansvaret.

Kronprinsessan Victoria blickar ut över Tsukiji fiskmarknad.