Kung Carl Gustafs tal till brudparet - läs det här

Carl-Gustaf

Naturligtvis talade även kung Carl Gustaf till det nyblivna brudparet. Det blev ett tal mestadels på svenska. Ni kan läsa talet här, ord för ord.

Your Majesties, Your Imperial Highness, Your Royal Highnesses, Ladies and Gentlemen, Her Majesty the Queen and I wish to greet you all with a most heartily welcome to the Royal Palace and to this wedding gala dinner. It is wonderful to see you all here! On behalf of my family – and especially on behalf of my oldest daughter and my son in law – I wish to thank you for coming and for participating in our joy! You will always be a part of this unforgettable and memorable day!

Stort steg

Daniel-Victoria-ny

Eders Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel! Kära brudpar! Drottningen och jag vill tillönska er, Sveriges Kronprinsessa och Prins Daniel, allt gott för er gemensamma framtid. Må lycka och välgång följa er i alla livets skeenden. Det är ett stort steg i livet att ingå äktenskap. Inte bara för brud och brudgummen också för deras föräldrar. Det löfte ni idag givit varandra om inbördes stöd och trofasthet knyter er än närmare samman. Det är en obestridlig och avsiktlig följd av ert beslut, att banden till föräldrarna därmed förändras. Er första lojalitet står nu till varandra. Vi som föräldrar gläds åt den ömhet med vilken ni ser på varandra. Men som många föräldrar före oss fått erfara, är glädjen att se sitt barn frigöra sig för att bygga egen familj, också kryddad med stänk av smärta. Jag kan emellertid inte önska er något större, än att en dag få uppleva också den delen av livets rikedom.

Klokskap

Kära Victoria! Du är Sveriges tronföljare. Med den uppgiften följer plikter och ansvar. Det är med stolthet och tacksamhet jag sett Dig växa in i den rollen. En gång skall Du — så är det beslutat i vår grundlag — efterträda mig som Sveriges statschef. Det skänker mig lugn och tillförsikt att Du med sådan klokskap och inlevelse förbereder Dig för den uppgiften. Jag vet att jag delar denna tillförsikt med en bred majoritet av svenska folket. Du skulle med vår anfader Karl XIV Johan, kunna säga: Folkets kärlek, min belöning. Vår relation är emellertid djupare än den mellan regent och tronföljare.

Min älskade dotter

Jag är Din far.Du är min älskade dotter. Ingen ska tro annat, än att min högsta önskan varit och är, att se Dig glad och lycklig. Det har därför varit en självklarhet för Din mor Drottningen och mig, att Du – som varje människa i vårt land – fritt och utan påtryckningar skulle välja den till Din livskamrat, som Ditt hjärta bjuder. Jag har idag velat markera det genom att beledsaga Dig fram till Din blivande make och därmed bekräfta det beslut om medgivande till äktenskap, som grundlagen ålägger mig att fatta.

Framåtanda

Kungen-skål

Käre Daniel! På Drottningens och mina vägnar vill jag hälsa Dig mycket varmt välkommen in i vår familj. Vi gratulerar vår dotter till valet av äkta man. Och vi, Dina svärföräldrar, gratulerar Dig till valet av maka. Vi har lärt känna Dig som en mycket ambitiös och kunnig entreprenör. Och vi har med gillande sett med vilken energi och med vilket allvar Du förbereder Dig för uppgiften att nu som prinsgemål ge Din hustru Kronprinsessan stöd och trygghet. Jag har ofta imponerats av den målmedvetenhet och framåtanda Du visar. Vi gläds också åt att genom Dig ha fått göra bekantskap med Dina föräldrar Eva och Olle Westling och med er stora och härliga släkt.

Tillgivenhet

Kära Victoria och Daniel! Drottningen och jag, prins Carl Philip och prinsessan Madeleine ber att få lyckönska och gratulera er. Under er gemensamma vandring genom livet kan ni alltid räkna med vårt stöd och vår tillgivenhet. Och vi ber att Den Gode Guden alltid måtte vara er nådig. Så till sist föreslår jag att vi alla utbringar ett leve och en skål för Kronprinsessan och Prins Daniel, vårt älskade och vackra brudpar.

De leve …

Läs även:

Kungen överraskade Silvia innan det rörande talet till brudparet››

Läs hela prins Daniels gripande tal till sin älskade Victoria››

Bröllopsfesten där ingen vill gå hem››

Foto: Scanpix