Kungen får mer pengar av Löfven i budgeten 2019

Kungen får mer pengar av Löfven i budgeten 2019

Strålande nyheter kommer till kungen denna septemberdag. I den nya budgeten får kungliga hov- och slottstaten 146,4 miljoner – en höjning med 1,715 miljoner.

Det är i höstens budget som nyheten levereras: höjt anslag till kungliga hov- och slottstaten.

146 400 000 kronor är det som gäller. Där inbegrips en satsning på att höja säkerheten kring de kungliga slotten som kostar 3,5 miljoner kronor.

Kungen

Det är strålande nyheter som når vår kung denna dag

Och det finns ännu fler skäl till glädje för kungen. Man räknar nämligen med att anslagen kommer att höjas ytterligare under de kommande åren, för att landa på 148 miljoner kronor år 2021.

Kungen får mer pengar i Löfvens budget

Budgeten ska täcka alla utgifter för kungafamiljen och Kungliga slottsstaten. Skötseln av de elva slotten ska alltså ske för de pengarna.

Aftonbladet skriver att kungafamiljen genomfört 900 programpunkter under fjolåret, en ökning med 25 punkter. Man tog även emot statsbesök från Island och Italien, samt besökte Japan.