Kungen: "Jag respekterar Akademiens beslut"

Kung Carl Gustaf nobel 2017.

Det blir inget Nobelpris i litteratur i år, istället kommer man att utse två pristagare nästa år, meddelar Svenska Akademien. Beslutet har fått ett brett stöd, bland annat har kungen uttalat sig positivt i frågan. Men det är 69 år sedan man senast fattade ett sådant dramatiskt beslut.

Det blir inget Nobelpris i litteratur i år. Istället kommer man att dela ut två pris 2019, meddelar Svenska Akademiens tillfällige ständige sekreterare Anders Olsson:

– Vi ska ta in juridisk kompetens och bli bättre på det vi gör. Vi måste välja in nya ledamöter, och snabbt ska det gå, har Anders Olsson sagt till TT.

Akademiens högste beskyddare, kung Carl Gustaf, stödjer beslutet:

– Jag respekterar Svenska Akademiens beslut att skjuta upp 2018 års Nobelpris i litteratur till 2019. Det visar att Akademien nu avser att fokusera på återupprättandet av sitt anseende, säger kungen i ett uttalande på hovets hemsida.

Akademien skriver att beslutet fattats ”mot bakgrund av en numerärt försvagad Akademi och av ett minskat förtroende för Akademien i omvärlden”. Akademien har fattat beslutet i samråd med Nobelstiftelsen, som bär det yttersta ansvaret för att priserna delas ut enligt intentionerna i Alfred Nobels testamente. Utdelandet av Nobelpriset i litteratur har skjutits fram ett år vid sju tidigare tillfällen; 1915, 1919, 1925, 1926, 1927, 1936 och 1949.

Läs mer: Så var kungens födelsedag: ”Det privata firandet!”

Foto: Stella Pictures