Kungen lurade alla kritiker med sitt maktspel

Kungen framför svenska flaggan. Prinsessan Madeleine.

Med gårdagens omvälvande beslut skapade kungen nya spelregler åt sig själv – en smart lösning för att hinna före sparkraven som väntas från regeringen.

De senaste 46 åren har kungen levt efter sitt valspråk För Sverige i tiden, och det har länge varit tydligt att han hela tiden lyssnar av stämningarna ute i samhället. Det finns helt enkelt en lyhördhet både hos honom och hans hov, och han är noga med att följa svenska folkets syn på kungahuset och monarkin.

Men med ett kungahus som fram till och med i går bestod av 14 personer – närmare bestämt av sju vuxna och sju barn mellan ett och sju år – så har det funnits röster som ifrågasatt om inte kungafamiljen har blivit för stor. Och för dyr.

Nästan hela den kungliga storfamiljen - bara prinsessan Adrienne saknas.

Nästan hela den kungliga storfamiljen – det är bara prinsessan Adrienne som saknas här.

Samtidigt har Riksdagens konstitutionsutskott (KU) uppmanat regeringen att utreda hur kungahuset ska kunna bli billigare. Den utredningen väntas från regeringen inom en inte alltför avlägsen framtid.

Kungens maktspel

Men kungen och hans erfarna rådgivare hann före och skapade med gårdagens omvälvande beslut helt enkelt nya spelregler åt sig själva. Hellre förekomma än att förekommas… En eloge kungen, det var effektivt och listigt gjort!

Kungen vid en av alla konseljer där han träffar regeringen.

Kungen vid en av alla konseljer där han träffar regeringen.

Kungens beslut innebär ju inte bara att hans fem av hans barnbarn blir av med sina Kungliga Höghet-titlar – det  innebär också att de kommer att bli tvungna att försörja sig själva när de blir stora. De kommer aldrig att få några kungliga uppdrag, och något apanage kommer de följaktligen heller aldrig att se röken av.

barnbarnen

Men att kungahuset krymper innebär sannolikt inte att det blir billigare, det var riksmarskalk Fredrik Wersäll noga med att klargöra vid pressträffen i går. Det apanage som betalas ut till prins Carl Philip och prinsessan Madeleine har sedan länge bara avsett de officiella uppdrag som de har genomfört för kungahuset och det har därför varit en minimal del av ”kakan”.

Prinsessan Madeleine och hennes familj.

Foto: TT, Instagram.