Kungens bakslag – förlust på 78 miljoner

I vanliga fall brukar det krylla med turister på det Kungliga slottet i Stockholm, men på grund av corona är besökarna få och intäkterna sjunker till botten.
Slå på ljud

Coronaviruset har påverkat kungafamiljen hårt. De har verkligen behövt tänka om och ändra sitt arbetssätt sedan pandemin blev ett faktum. I vanliga fall brukar både kungaparet och kronprinsessparet resa runt i Sverige och utomlands för att möta folk, skapa goda relationer, uppmärksamma problem i samhället och representera Sverige.

Istället är kalendern mer eller mindre tom, inga resor finns inbokade och de få möten som genomförts har skett online. Även de många evenemang som kungafamiljen brukar delta i och ordna har blivit inställda. Kungens födelsedag, Victoriadagen och Nationaldagen är bara några exempel.

Kungliga slotten i Sverige saknar turister

Men det är inte bara kungafamiljen som påverkats i pandemin, även de kungliga slotten runt om i landet har drabbats hårt. Eftersom besökarna uteblir räknar man med ett bortfall på ungefär 75 procent av intäkterna i år. Slotten har hållits stängda under hela våren, men den 1 juli öppnade fyra av de elva slotten upp igen. Men besökarna lyser med sin frånvaro.

En normal dag under högsäsongen kan det komma runt 10 000 besökare till det kungliga slottet i Gamla stan i Stockholm, men nu kommer det bara mellan 100 och 200.

– Vi har haft ett anställningsstopp så vi har inte anställt timanställda och sommaranställda, vilket rör sig om 300 personer. Sen är det naturligtvis så att när vi har färre anställda så blir skötseln av parker och så inte på det sätt som vi normalt gör. Det får effekter på skötsel och vård av kulturarvet, säger Staffan Larsson, chef för Ståthållarämbetet till SVT.

Gripsholms slott vid i Mariefred är ett av slotten som är öppet för turister i sommar.

Gripsholms slott vid i Mariefred är ett av slotten som är öppet för turister i sommar.

Skötseln av de kungliga slotten och de tillhörande parkerna betalas till cirka 80 procent av intäkter från  turister, resten betalar staten genom anslag till slottsstaten. Ett normalt år genererar turisterna 105 miljoner kronor men i år beräknas intäkterna bara bli 27 miljoner.

– Den här uppdelningen av anslaget bestämmer regering och riksdag så det är inget vi har något att säga till om, säger Staffan Larsson.

De fyra slotten som hittills har öppnat upp för turister igen är Kungliga slottet, Drottningholms slott, Gripsholms slott och Kina slott.

Slå på ljud