Kungens tuffa beslut om Sofia – har folket på sin sida

Kungen och prinsessan Sofia

Kungen har fattat ett tufft beslut som påverkar prinsessan Sofias framtid.Men här har han folket på sin sida.
Statistik från Medieakademin.

Kungen fattade ett tufft beslut som påverkar Sofias framtid.

Kung Carl Gustaf meddelade i slutet på förra året att han skulle röra om i den svenska monarkin. Han hade fattat ett policybeslut som i sak rörde vilka som skulle få bära titeln “kunglig höghet”.

Samtidigt stod det snabbt klart att beslutet skulle få mer långtgående konsekvenser än så. Det förklarade prins Carl Philip och prinsessan Sofia i en intervju om beslutet.

Kungen och prinsessan Sofia

Kungen fattade ett tufft beslut som påverkar Sofias framtid.