Kungens urmakare indragen i skandal – hovet uttalar sig

– men det var inte hans fel!

Den kungliga hovleverantören Rob. Engström AB krävs på 8,5 miljoner kronor efter en granskning av länsstyrelsen. Bolaget har varit hovleverantör sedan 1927 och DN har pratat med chefen för kungens hovförvaltning.

Bolaget Rob. Engström AB är enligt egen utsago en av Nordens äldsta urmakare och de marknadsför sig själva som “ett exklusivt urmakeri som erbjuder lyxiga klockor”. Rob. Engström AB är också kunglig hovleverantör. Det företag som blir hovleverantör får diplom och rätt att använda det särskilda emblemet och riksvapnet i sin marknadsföring.

Deras butik ligger på Drottninggatan i centrala Stockholm och erbjuder märken som Rolex och Patek Philippe för hundratusentals kronor styck. Mellan 2017 och 2019 granskade myndigheterna bolaget Rob. Engström AB och kräver nu en sanktionsavgift om 8,5 miljoner kronor.

Enligt länsstyrelsen är konsumtion av lyxvaror ett vanligt sätt att använda vinster från brottslig verksamhet. Granskningen visade att bolaget helt har saknat de rutiner och riktlinjer som krävts för att förhindra penningtvätt och tagit emot miljoner i kontanter utan att kontroller var pengarna kommer ifrån.

”Bolaget har inte nekat ett enda köp oavsett hur stort beloppet varit och hur lite information bolaget har haft om kunden i fråga. Risken är därmed stor att bolaget kan ha utnyttjats för penningtvätt och finansiering av terrorism”, står det i myndighetens beslut den 10 juni.

Hovleverantör sedan 1927

Rob. Engström AB har varit hovleverantör ända sedan 1927 och i ett reportage som skrevs i magasinet Älskade Östermalm beskrivs kungaparet som trogna kunder.

Jan Lindman är överintendent och chef för Konungens Hovförvaltning som handlägger ärenden kopplade till hovleverantörerna.

– Det där var en nyhet för mig förstås och jag är inte insatt i ärendet. Vi har policys och föreskrifter för hovleverantörerna som säger att de ska ha ordning i sin ekonomi, och att man kan återkalla det om företaget misskött sig, säger han till DN.

Överintendenten Jan Lindman.

Överintendenten Jan Lindman.

Han säger att han inte känner till något om kungafamiljens kundrelation till urmakaren men betonar att den kan ha varit mycket sporadisk eftersom det rör sig om sällanköpsvaror.

– När vi är tillbaka på kontoret nästa vecka ska vi naturligtvis gå igenom det där. Om länsstyrelsen har noterat att det kan röra sig om penningtvätt blir det sannolikt en rättssak av det. I vilket skede vi då skulle agera kan jag inte svara på rak arm.