Nu blir det ny färg på Kungliga slottet

kungliga-slottet-hovet

Efter åratal i en brundassig färg får nu Kungliga slottet i Stockholm tillbaka sin originalfärg, vilket betyder rosa för hela slanten.

Kungliga slottet genomgår ett av det mest omfattande restaureringsarbetet i modern tid, eftersom den gotländska sandsten, som täcker stora delar av slottet, vittrar sönder och riskerar att falla ner. Därför pågår ett arbete med att byta och restaurera stenen på slottets fasader. Men det handlar ett långsiktigt arbete. Den tredje av 25 planerade årsetapper håller just nu på att avslutas.

slottet

 

På hovets hemsida skriver man att denna tredje etapp även inneburit ett första större kulörprov.

– Efterhand kom vi fram till att den ljusa varmrosa puts som vi nu vet att slottet fick vid förra sekelskiftet och även vid förnyelsen av putsen i mitten av 1900-talet är den kulör som också idag utgör den bästa bakgrunden till stenen, säger slottsarkitekt Andreas Heymowski som lett arbetet med valet av kulör.

Men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, sägs det ju, vilket är tur. Byggställningarna kommer nämligen inte att vara nere förrän 2036, då allmänheten kommer att kunna se hela den rosa fasaden för första gången.

Läs mer om restaureringen här››

Foto: Kungahuset.se