Nu sätter kungen ner foten mot Svenska Akademien

Nu sätter kungen ner foten mot Svenska Akademien

Turerna kring Svenska Akademien och dess ledamöter fortsätter. Utspelen avlöser varandra, något kungen följer nära.

Fyra ledamöter har beviljats utträde ur Svenska Akademien sedan de senaste bråken som skakat Akademien, medan ytterligare fyra ledamöter inte längre deltar i dess arbete. För inval av nya ledamöter kräver stadgarna att tolv ledamöter närvarar, något som ledamot Horace Engdahl kommenterade under onsdagen i Expressen. Då slog han även ner kungens makt över Akademien.

“Låt oss först som sist fastslå att den som tolkar Svenska Akademiens stadgar är Akademien själv. Vi inhämtar de expertsynpunkter som vi anser oss behöva, men avgörandet ligger hos ledamöterna, ingen annan. Akademien är en självständig och självförvaltande organisation och är varken en del av staten eller av hovet. Det finns inget skäl att tro att kungen skulle betrakta saken på något annat sätt.”

Men kungen följer händelserna i Akademien nära, och sätter nu ner foten efter detta senaste uttalande. Stadgarna är tydliga, meddelar hovet.

– Kungen följer händelseutvecklingen i Svenska Akademien. Kungen har gjort förtydliganden i stadgarna när det gäller utträde ur Svenska Akademien. När det gäller frågan angående de 12 ledamöterna står detta tydligt i stadgarna. Nu måste Svenska Akademien lösa saken internt, säger hovets informationschef Margareta Thorgren till Svensk Damtidning.

Akademien grundades av kung Gustaf III år 1786. Sedan det året har Sveriges kung varit dess beskyddare. Det innebär bland annat att kungen ska hållas informerad om viktiga händelser inom Akademien och godkänner olika beslut som tas. Det är alltså därför kungen informeras om händelser inom svenska akademien.

Läs mer: Nu startar Victorias vandring – hennes personliga önskemål inplanerat i schemat

Foto IBL