Oroliga nyheter från Florida – drabbar Madeleine och Leonore

Förändringar i Florida kan påverka Madeleine och Leonore.

Coronaviruset ökar med en oroväckande fart i USA, och en av de stater där det ökar som allra mest är Florida. Det är oroväckande uppgifter för prinsessan Madeleine och hennes familj, som bor i ett område utanför Miami.

Nu kommer nyheter som kan påverka familjen i ännu större utsträckning. Utbildningsansvarige för delstaten Florida har beordrat alla skolor upp till tolfte klass att öppna till hösten, rapporterar ABC. Enligt beslutet ska de hålla öppet för elever minst fem dagar i veckan.

De måste även erbjuda “den fulla bredden av tjänster som lagen kräver så att familjer som vill att deras barn ska gå till skolan på plats har möjlighet att skicka dem dit”.

Måste erbjuda undervisning på plats

De ålägger även skolorna att följa upp undervisning som sker via alternativa metoder, så som onlineundervisning, och om det skulle visa sig att det inte fungerat tillräckligt bra ska de erbjuda andra typer av inlärningsmetoder.

prinsessan madeleine

Prinsessan Madeleine bor i Florida sedan två år tillbaka och jobba främst med Childhood USA.

Skolorna är alltså fria att själva bestämma om de vil erbjuda alternativa undervisningsmetoder, men vill föräldrarna skicka barnen till skolan som vanligt är de skyldiga att ta emot eleverna på plats.

Det här kan alltså påverka prinsessfamiljen, eftersom det gäller från förskoleklass och uppåt och Leonore är inom den kategorin. Vi är säkra på att vad de än väljer kommer det vara ett mycket noga avvägt beslut som är det bästa för både Leonore och resten av familjen!

Foto: TT