På fredag inleds World Child & Youth Forum på slottet

På fredag arrangeras World Child & Youth Forum, WCYF. Kungen är hedersordförande i och initiativtagare till detta forum, som vill förbättra villkoren för barn och ungdomar.

I morgon fredag är det dags för den tredje upplagan av World Child & Youth Forum. Så Kirstine von Blixen-Finecke och Ulf Karlberg har bråda dagar, framför dem väntar en heldag om barnrättsfrågor på temat Children´s Rights — any of your business? Under den dagen kommer Kung Carl Gustaf, drottning Silvia, kronprinsessan Victoria, prins Daniel att delta.

Ulf Karlberg är WCYF:s styrelseordförande sedan ett år tillbaka. Statsfrun Kirstine von Blixen-Finecke är bland annat chef för Drottningens hovstat och tillsammans med riksmarskalken Svante Lindqvist hovets representanter i WCYF:s styrelse.

På hovets hemsida kan man nu läsa en intervju med dem, här kan ni läsa en del av den.

Vad är bakgrunden till WCYF?

— Under många år har Kungen haft en dröm om att använda Kungliga slottet som en mötesplats där unga och gamla kunde träffas för goda samtal och tankeutbyte, berättar Kirstine von Blixen-Finecke. Under året 2009, då barnkonventionen fyllde 20 år, samlade drottningen regelbundet Barnombudsmannen och alla våra viktigaste barnorganisationer på Slottet för att lyfta upp barnkonventionen på agendan för politiker, barn, föräldrar och lärare. Konventionen har fungerat förhållandevis väl i Sverige men med vissa undantag. I detta sammanhang föddes idén hos kungafamiljen med ett årligt forum som kom att heta World Child & Youth Forum. Det första forumet hölls redan följande år, nämligen 2010 och det andra ett år senare.

Hur skiljer sig årets WCYF från tidigare forum?

— Det är stor skillnad. De två tidigare, mycket framgångsrika forumen, har i huvudsak berört frågor kring svenska och skandinaviska förhållanden, och få representanter från näringslivet har deltagit, säger Ulf Karlberg. Men så för ett år sedan lanserade Rädda Barnen, Unicef och FN:s Global Compact en revolutionerande skrift Principles for companies. För första gången skrevs om hur företag borde förhålla sig till barnens rättigheter. Barnkonventionen är väldigt stor och omfattande och riktar sig i huvudsak till stater, som ska se till att den följs. Med detta tilläggsdokument sas även att företag har ett ansvar och måste agera. Skriften lanserades samtidigt i London, Latinamerika, Afrika Asien och Stockholm. Drottningen var huvudtalare vid lanseringen i Stockholm. Då beslutade vi att årets WCYF skulle handla om företag och barns rättigheter. Forumet skulle göras internationellt och företag skulle bjudas in. Syftet är att följa upp vad som har hänt sedan boken kom ut.

Läs resten av intervjun här – på hovets hemsida››

Av Agneta Nisbeth

Foto: Kungahuset.se och Stella Pictures