På tal om det kungliga apanaget - Vad är Guadeloupefonden?

Bister min på svenska kungen, Carl XVI Gustaf

Det kungliga apanaget är titt som tätt uppe till diskussion. I SVT:s tv-program “Året med kungafamiljen” gav Carl XVI Gustaf en kommentar till öppenheten kring hovets finanser. Vad många inte vet är att en del av apanaget är en återbetalning av de utlägg som Karl XIV Johan haft för den svenska statsskulden.

Vår kung Carl Gustaf skulle ju kunna ta hjälp av författaren Herman Lindqvist för att berätta om Guadeloupfonden och de 900 miljoner kronorna i dagens penningvärde som Karl XIV Johan fick av de allierade som tack för att han var med och besegrade Napoleon.

 Statsskuld

Jean Baptist Bernadotte (Karl XVI Johan) har sett till att Sveriges kom på fötter. Vad var det för statsskuld och hur hade den uppstått? Denna fråga har Herman Lindqvist svarat på i “Hermans Hörna”.

Guadeloupe i Västindien

– Guadeloupfonden var de ca 900 miljoner kronorna i dagens penningvärde som Karl XIV Johan fick av de allierade som tack för att han var med och besegrade Napoleon. Först fick han hela ögruppen Guadeloupe i Västindien, men då den franske kungen kom tillbaka till makten fick han tillbaka sin koloni- istället fick Karl XIV Johan pengarna. Utlandsskulden var den summa skulder som svenska staten hade dragit på sig under krigsåren mot Ryssland och åren efteråt.

Kungen betalade statsskulden

Enligt Herman Lindqvist uppstod skulderna på grund av Sveriges usla ekonomi och den svenska valutans låga värde. Karl Johan betalade hela den svenska skulden. Som tack för detta bestämdes att han och hans arvingar skulle få en ”årlig livränta” på 200 000 svenska riksdaler banco (ca 24 miljoner i dag).

Svensk Damtidnings krönikör Herman Lindqvist

Miljonerna blev till sand

– Karl XIV Johan glömde att värdesäkra livränta, så vartefter åren gick sjönk summans värde ända till 1983 då de 24 miljonerna hade blivit 300 000 kronor. Från det året avstod kungen från denna livränta. 24 miljoner kan låta mycket men det är en liten procent av 900 miljoner!

Av Åsa Bönnelyche

Foto: IBL