Prins Carl Philip besökte Markstridsdagarna i Ravlunda

Onsdagen den 9 maj närvarade Prins Carl Philip vid Markstridsdagarna i Ravlunda.

Prins Carl Philip hälsades välkommen till Ravlunda av arméinspektör, generalmajor Berndt Grundevik, som gav en kort översikt om markstridsdagarna. Sedan väntade lunch och efter den inleddes materieldemonstrationen prinsen fick se hur de olika nya vapensystemen fungerar.

Läs mer här – på hovets hemsida››

Av Agneta Nisbeth

Foto: Faksimil hovets hemsida/Fj Nicklas Gustafsson/Combat Camera