Prins Joachim och Schackenborgs slott i gödningsskandal

Prins-Joachim

Prins Joachims gods Schackenborg pekas ut som en av de gårdar dit den olagliga gödseln fraktats.

Enligt Organictoday.dk har olaglig handel av gödsel bedrivits och en affärsman sitter häktad för olaga import.

Förnekar inblandning

Prins Joachim är godsägare på Schackenborg slott, som nu pekas ut som en av de gårdar som köpt in gödselmedlet, skriver Politiken.

Schackenborg-

Schackenborg förnekar någon koppling till de åtalade i målet. Även Rødkilde Gods på södra Fyn misstänks ha köpt gödsel för 1.590.000 kronor , skriver Politiken. Problemet med olaglig import är att det undergräver myndigheternas försök att skydda vattenmiljön från effekterna av jordbrukskonsumtionsgödsel.

Av Åsa Bönnelyche

Foto: IBL, Stella Pictures