Så planerade Gustav III sin revolution – på Loka Brunn

I Stockholm fanns ögon och öron överallt. Med andra ord – ingen idealisk plats för Gustav III att planera sin revolution på. Men på Loka Brunn var det säkert. Så hit for kungen och hans förtrogna våren 1772 för att få konspirera ifred.

Våren 1772 var Gustav III helt inriktad på att ändra det politiska livet i Sverige. All makt låg hos ständerna, i synnerhet hos adeln. Två partier, hattar och mössor, gjorde vad som helst för att krossa motståndarna och göra sig själva rika.