Sådan var Alice Trolle-Wachtmeister

Tidigare i veckan avled Alice Trolle-Wachtmeister, 91 år gammal.

Grevinnan Alice avled i sitt hem på Trolle Ljungby slott måndagen den 26 juni. Hon har i alla år fungerat som drottning Silvias mentor, och de var även nära vänner. Alice och drottningen har haft en nära relation ända sedan Silvia var fröken Sommerlath.

– Vi träffades många gånger före bröllopet, berättade Alice för Svensk Damtidning år 1977 och i en intervju i SVT sade hon:

– Vi blev väldigt bra vänner när drottningen kom till Sverige. Drottningen hade inget hov, och kungens systrar hade egna familjer, så när hon frågade “Alice, kan du hjälpa mig med det och det” så sa jag javisst!

Är det någon som drottning Silvia litat på i alla väder är det grevinnan, som talade tyska och också var mentor för kungabarnen. Alice Trolle-Wachtmeister arbetade ändå upp till 89 års ålder som överhovmästarinna på slottet. Kungafamiljen bad henne ofta om råd om hur de skulle göra i olika situationer. Hon kunde ge de rätta svaren med den gedigna bakgrund hon hade.

Alice började sin tjänst som överhovmästarinna 1994, vilket innebar att hon medverkade vid statsbesök inom landet och vid andra ceremonier enligt kungens bestämmande. Innan dess var hon statsfru och chef över drottningens hovstat.

Alice Trolle-Wachtmeister föddes 1926 som dotter till godsägaren Erik Tornérhielm på Gedsholm utanför Helsingborg och hans danska hustru Ellen Valentin-Branth. Alice fick en passande uppfostran för den tidens överklassflickor. Hon gick i flickskola och var då inackorderad i Helsingborg.

Därefter vidtog hushållsutbildning, sjuksköterskekurs och en tid hos en engelsk familj bland en hel del annat. Senare gick hon kurs i luftbevakningstjänst och personalvårdstjänst inom flygvapnet och en chefskurs vid Försvarshögskolan.

Hon gifte sig 1949 med godsägaren, greven och fideikommissarien Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister på Trolle Ljungby slott. Alice Trolle-Wachtmeister gjorde karriär inom lottakåren och arbetade även inom kyrkan, Röda korset och som ledamot av kommunfullmäktige, innan hon anställdes som statsfru i hovstaten 1978.

Hon var bland de allra första att se kungabarnen som nyfödda. Alice var med vid vittnesbekräftelsen då kronprinsessan kom till världen i juli 1977. Då prinsessan Estelle föddes var grevinnan vittne igen. Själv var hon ofta sjuk som barn och bodde långa tider på sanatorium med en barnsköterska i Danmark. När hon kom hem igen talade hon bara danska.

Alice Trolle-Wachtmeister fick inga egna barn, så fideikommissets arvinge blir ett barnbarn till Hans-Gabriels bror Knut Wachtmeister vid namn Carl-Fredrik Wachtmeister. Alice hade pondus, var ståtlig med sitt stålgrå hår och var mycket respekterad. Hennes röst var fylld av självsäkerhet, ibland på gränsen till barsk, men hon hade ett hjärta av guld och var känd som en innerlig och varm person.

Det har blivit många Nobelfester genom åren för överhovmästarinnan. Då skred hon ned för trappan i Blå Hallen med det gnistrande, privata diademet på huvudet.

Läs mer: Hela kungafamiljen närvarar vid hennes begravningen

Foto Stella Pictures