Snart dags för kunglig bebisfödsel – Detta händer sedan!

estelle-leonore-1

Ett kungligt barns födsel sätter igång en rad traditioner som alla ska ske i rätt ordning. Känner du till dem alla?

När barnet är fött är det Riksmarskalken som meddelar rikets ledning om födseln. Därefter kommer en kommuniké från Riksmarskalken, alltså ett meddelande som publiceras på hovets hemsida.

Även försvarsmakten måste stå redo. Vid en kunglig födsel är det nämligen dags för kanonerna att skjuta salut. Detta sker från Skeppsholmen i Stockholm samt i Boden, Härnösand, Karlskrona samt Göteborg.

För den förstfödde till statschef eller tronföljare avges salut i två salutomgångar, med en minuts mellanrum, om 21 skott vardera. Men nu när kronprinsessan föder sitt andra barn kommer 21 salutskott att avfyras.

När vår nästa prins eller prinsessa är född och kommit hem, kommer föräldrarna snart få besök av några vittnen.

Det hela kallas vittnesbekräftelse och sker dagen efter födseln, om inte födseln sker på en lördag. Talman, statsminister, riksmarskalk samt överhovmästarinna var vittnen när Estelle föddes och när prins Nicolas skulle bekräftas var det samma gäng som besökte barnet, förutom att överhovmästarinnan var utbytt mot statsfru.

När Leonore föddes i USA var det läkarna som utförde vittnesbekräftelsen. Själva vittnesbekräftelsen är ett dokument med vittnenas underskrifter och sigill.

Efter vittnesbekräftelsen hålls en konselj på kungens initiativ.

Vid konseljen informerar kungen regeringen om tronarvingens titel, namn, tilltalsnamn samt tilldelat hertig- eller hertiginnedöme.

Konseljen hålls dagen efter födseln, om inte födseln sker på en lördag då konseljen hålls följande måndag. Därefter hålls ofta en presskonferens där vittnena vittnesbekräftelsen och barnets namn och titlar.

Men händelserna tar inte slut där.

Även en tacksägelsegudstjänst, Te Deum, anordnas till barnets ära. Te Deum sker, precis som de andra händelserna, dagen efter födseln, om inte födseln inträffar på en lördag. I så fall hålls även Te Deum följande måndag.

Platsen för Te Deum är alltid slottskyrkan och Inbjudna gäster är den närmaste familjen, representanter för riksdag, regering och övriga representanter från det officiella Sverige samt hovets personal. Den nyblivna mamman och det nyfödda barnet är aldrig med under cereminin.

Av: Margareta Gotthardsson.

Foto: IBL och Kungahuset.