Snart invigs historisk bro – efter önskan från kungen

Historiens vingslag i form av en bro? Ja, så kan man förklara det nya bygget vid Djurgårdsbrunnsviken. Idén om en ny bro är nämligen hämtad från kungens anfader Karl XIV Johans bygge på exakt samma plats för över 200 år sedan.

År 1817 kom Rosendal på Djurgården i Karl XIV Johans (tidigare Jean Bernadotte) ägo. Från Djurgårdsbrunnsviken i norr till Djurgårdsvägen i söder sträckte sig skogar, berg och ängsmarker och 1823-26 byggdes slottet som står där än idag, Rosendals slott. Norr om slottet fanns en stor terass med utsikt över Exercisfältet på Ladugårdsgärdet. Närheten till Exercisfältet gjorde att många människor kom till Gärdet för att se trupper öva och varje sommar anordnades stora övningsläger med förband från hela landet.

Karl XIV Johan

Karl XIV Johan byggde en pontonbro i början av 1800-talet.

För att underlätta förbindelserna från Rosendal, bestämde sig Karl XIV Johan för att bygga en pontonbro i trä över Djurgårdsbrunnsviken. En pontonbro är en bro som flyter på vattnet med hjälp av pontoner, istället för pålar eller pelare. Bron användes sommartid ända fram till 1948 och på stranden vid Rosendal syns fortfarande rester av brofästet än idag.

Rosendals slott

Rosendals slott.

När Oskar den II ärvde Rosendal vid änkedrottning Josefinas död 1876, inleddes en genomgripande renovering av slottet som lämnats orört sedan Karl XIV Johans tid. När Oscar sedan avled år 1907 gjordes Rosendal om från ett sommarpalats till ett museum, och sedan dess har Rosendal varit öppet för allmänheten.

Oscar II talar vid unionskrisen 1905.

Oscar II talar vid unionskrisen 1905.

Nu, nästan 200 år senare, invigs en ny bro på precis den plats där Karl XIV Johan lät bygga sin flottbro. Snart kan vi alltså gå exakt samma sträcka som Karl XIV Johan red över för 200 år sedan. Det första spadtaget togs hösten 2018 och nu i mitten av september ska bron stå klar. Bron som går över Djurgårdsbrunnsviken blir hela åttio meter lång och binder samman Museiparken med Rosendal.

Kungen har varit engagerad i brobygget

– Bygget har gått helt enligt planerna och allt ska vara klart för invigningen. Det här har varit ett stort projekt för Djurgårdsförvaltningens del och arbetet har regelbundet rapporterats till kungens råd för mark och byggnadsfrågor. Kungen är väldigt engagerad i det så kallade “gröna kulturarvet”, alltså inte enbart de kungliga slotten utan även de kungliga parkerna och har hela tiden varit med och godkänt planeringen och genomförandet, berättar Magnus Anderson, slottsfogde för Kungliga Djurgårdens förvaltning.

Folke Bernadotte

Bron döps dock inte efter Karl XIV Johan som man kan tro. Istället hyllar Kungliga Djurgårdsförvaltningen greve Folke Bernadotte och döper den till Folke bernadottes bro. Folke Bernadotte var nämligen bosatt i Dragongården som är belägen intill Museiparken.

– Eftersom Karl XIV Johans torg redan finns, ville vi döpa bron till något annat. Om man namngiver flera platser efter efter samma person kan det lätt bli förväxlingar. Idén att döpa bron efter Folke Bernadotte kom upp eftersom han var bosatt alldeles bredvid brofästet. Det stod dessutom redan en byst precis där av Folke Bernadotte så det blev en passande plats, säger Magnus Anderson.

Den nya bron kommer invigas den 17 september.

Den nya bron kommer invigas den 17 september.

Tanken med bron är att lyfta fram Rosendals slott, som ibland hamnar i skymundan när besökarna trängs längs med Djurgårdsvägen. Med hjälp av den nya bron kan folkströmmarna ta nya riktningar.

200 år på Sveriges tron

Brobygget inleddes 2018 som en del av jubileumsåret, där Bernadotte firade 200 år på Sveriges tron. Bernadotte släkten började ju med just Karl XIV Johan, så bron kopplas ändå fint ihop med hans brobygge, även om den just inte döps efter honom.

– Nästa år kommer vi även rusta upp Rosendals slottspark. Vi kommer försöka hitta tillbaka till den öppenhet som fanns när Karl XIV Johans och Oscar II:s slottspark genom att återställa parkvägar och planteringar och gallra där det blivit igenvuxet. Vi vill att det ska bli en friare sikt i parken, säger Magnus Anderson.

Foto: TT