Societetskriget som alla pratar om just nu!

Societetskriget bara fortsätter. Här är alla detaljerna om jättesnackisen just nu!

Societetskriget i Skåne fortsätter – och det senaste är att finansmannen Patrik Tigerschiöld och hans fru Anna, född von Essen, har förlorat den bittra striden.

De köpte den k-märkta Bergendoffska gården på Storgatan i Falsterbo, ett av få kvarvarande 1700-talshus, och fick tillstånd att renovera och göra en mindre ombyggnad, men rev i stället hela huset i skydd av byggplasten.

Huset som Anna och Patrik Tigerschiöld köpte - och sedan rev.

Huset som paret Tigerschiöld köpte – och sedan rev.

Skälet? ”Huset hade problem som inte gick att åtgärda” sa Patrik Tigerschiöld till Sydsvenskan. Och tänkte sig ett nybygge i stället, som skulle se likadant ut.

Bråket kring Anna och Patrik Tigerschiölds hus i Falsterbo

De här bilderna togs i somras och visar tydligt: de gamla tegelstenarna till vänster är det enda som blev kvar.

Känslorna svallade i de gamla Falsterbo-familjerna och Stockholmssocieteten var delad i två läger. Allt ledde sedan till att prinsessornas smyckedesigner Charlotte Ramel och mediedrottningen Amanda Schulman förklarade krig mot varandra. Offentligt!

Societetskriget som alla pratar om

I vår telefon morrade en Falsterbolady över att den 250 år gamla gården var borta:

– De gamla familjerna som har bott här i generationer tycker att det är helt förskräckligt. Ja, nyrikt beteende faktiskt!

– Det har blivit en vattendelare, det är inget mittemellan. Alla man pratar med är antingen för eller emot.

Och bygglovsarkitekten Zorica Radnell Milansson var rasande:

– En omfattande överträdelse av plan- och bygglagen har gjorts, därför utfärdade vi ett byggstopp, sa hon till Lokaltidningen i Vellinge.

– Det finns inte ord för att beskriva hur tråkigt det här är.

Falsterbo.

Bråket om paret Tigerschiöld är det stora samtalsämnet på Skånesocietetens cocktailpartyn.

Nu har domen från Mark- och miljödomstolen i Växjö vunnit laga kraft. Den slår fast att det var rätt av kommunen att stoppa Patrik och Anna Tigerschiölds bygge:

”Mark- och miljödomstolens bedömning är att arbetena som har utförts på byggnaden går utöver de för vilka bygglov har beviljats och att de är av sådan art och omfattning att det är fråga om en rivning. Domstolen ifrågasätter inte att de åtgärder som har vidtagits har varit nödvändiga för att säkerställa byggnadens konstruktion eller att visst material såsom t.ex. dörrar, fönster, tegel och taktegel kommer att återanvändas vid återuppbyggnaden. Det ändrar dock inte bedömningen att arbetet är att karaktärisera som en rivning.”

Anna och Patrik Tigerschiöld har valt att inte överklaga.

Nu ligger bollen hos kommunen, som ska kalla Patrik Tigerschiöld till ett möte.

– Det vore underbart om vi kan få göra det färdigt så att våra grannar blir glada och slipper se det här. Även för oss, så vi kan bo där och få ett trevligt liv i Falsterbo. Det är vår dröm, säger Anna Tigerschiöld till Kvällsposten.

Foto: TT.