Splittringen mellan norska och svenska kungahuset

Splittringen mellan norska och svenska kungahuset

Vilket är egentligen det dyraste kungahuset i Europa? Överraskande nog skiljer det många miljoner mellan de nordiska kungahusen.
5 ställen kungligheterna reser till!
Slå på ljud

I Europa finns det tio kungahus, och nio av dem tar fortfarande emot finansiering för att utföra sina kungliga uppgifter. Undantaget är Liechensteins kungahus som lever på sina befintliga tillgångar. Hur mycket pengar de olika ländernas kungahus tar emot beror på både lagar och traditioner.

CNN har gjort en kartläggning där de har undersökt hur mycket och lite pengar varje kungahus tar emot och därefter satt ihop en lista. Det visar sig att det finns en markant skillnad mellan våra nordiska kungahus. Medan Norges kungahus får 456 miljoner i svenska kronor varje år, får Danmarks kungahus 111 miljoner kronor årligen. Sveriges kungahus är det i norden som tar emot minst pengar varje år, hos oss ligger summan på 74 miljoner kronor.

Haakon och Victoria

I jämförelse med Norges 456 miljoner kronor per år känns 74 miljoner kronor något blygsammare. Pengarna går både till resor, lön till anställda och för att restaurera och underhålla alla slott runtom i landet.

Norges kungahus är Europas tredje dyraste

Norge hamnar dessutom på en tredjeplats när CNN listar Europas dyraste kungahus, endast Storbritanniens och Monacos respektive kungahus tar emot mer pengar. Sverige däremot hamnar sist på listan, om man räknar bort Liechenstein som inte får någon finansiering alls.

Har du koll på de kungliga snackisarna från vecka 27?
Slå på ljud