Tragedin då döden kom inifrån den kungliga familjen

NU GRATIS

Att skydda sig mot virus är svårt, när det visar sig att faran lurar mitt bland barnen. Herman Lindqvist berättar en ruskig berättelse från vår svenska historia i senaste krönikan.

Kungafamiljen gör allt vad den kan för att skydda sig mot Corona-viruset. För hundra år sedan gick det inte så bra då Gustav V:s och drottning Victorias yngste son Erik avled i spanska sjukan.

Några generationer tidigare var det ännu värre – då kom döden inifrån.

“Döden kom inifrån”

Oscar I och drottning Josefina hade fem barn: Karl (Karl XV), Gustaf (sångarprinsen), Oscar (Oscar II) August,  Eugenia. Alla barnen undervisades hemma på slottet. Eftersom Sverige då var i personalunion med Norge var alltid någon av lärarna norrmän. Den mest kände var den på sin tid berömde unge matematikern Otto Aubert, som även undervisade i norska och gymnastik. Han kom då barnen var åtta, sju, fem, fyra och tre år gamla.

Aubert sov i samma rum som de flesta av barnen.

Lektionerna pågick mellan åtta och tolv på förmiddagen samt mellan fyra och sex på eftermiddagen. Däremellan var det fysiska aktiviteter utomhus.

“Smittade barnen allvarligt”

Det enda problemet var att Aubert visade sig lida av tuberkulos, han avled bara tjugonio år gammal. Då hade han smittat barnen, några av dem riktigt allvarligt.

Värst gick det för sångarprinsen Gustaf, som avled tjugofem år gammal på slottet i Kristiania i Oslo. Hans syskon August och Eugenia drabbades också, men levde,  hostande och svaga, med sjukdomen i många år.

Gustafs verk är kända än idag

Då Otto Aubet var borta ersattes han av ”den svenska gymnastikens fader” Per Henrik Ling, som även skrev rungande Vikinga-dikter i nationalromantisk stil. Hans skaldekonst inspirerade både Karl och Oscar till egna liknande diktverk. Oscar fick medalj av den Svenska Akademien för sitt verk medan Karls försök skickades tillbaka med ett refuseringsbrev. Karl började då måla i stället medan Oscar fortsatte att skriva. Ingen svensk monark har skrivit lika många texter som han.

Men alltid skulle de minnas Gustaf. Och många av sångarprinsen Gustafs verk lever än som tex musiken till Studentsången och Glad såsom fågeln i morgonstunden.