Undersökningen om drottning Silvias far har nu publicerats

Undersöningen om Walter Sommerlath – drottning Silvias far – publiceras nu på hovets hemsida.

På hovets hemsida kan man idag läsa om utredningen som behandlar Walther Sommerlaths liv. Där står följande:

“Idag tillgängliggörs undersökningen om Drottningens far, Walter Sommerlath. För att få klarhet i förhållanden som tidigare inte varit kända i familjen Sommerlath, har drottningen studerat brev, protokoll och andra handlingar som finns i familjen Sommerlaths privata ägo. Drottningen har även sökt uppgifter i tyska och brasilianska arkiv för att få en fullständig bild av sin familjs historia.”

Överraskades av uppgifter

Drottning Silvia har också intervjuats med anledning av undersökningen som hon själv – tillsammans med familjen Sommerlath har tagit initiativ till. Där står bland annat att läsa – via hovets hemsida:

“Drottning Silvia överraskades av uppgiften att hennes far Walther Sommerlath haft ett medlemskap i nazistpartiet i Brasilien 1934. Hennes bröder kände inte heller till medlemskapet. Hon visste inte att fadern köpt en fabrik i Berlin av en judisk ägare som av Hitler-regimen inte tillåtits att behålla sin egendom.”

Läs mer på hovets hemsida – länk här››

Av Agneta Nisbeth

Foto: Stella Pictures och faksimil hovets hemsida.

Läs även:

Nu är scoutmötet över för denna gång››

Grattis finaste drottningen››

Kungen och drottningen hälsade på i scoutläger››