Uppgifterna avslöjar Sofias tunga bakslag

Prinsessan Sofia.

TT
Det här året har mycket förändrats, och inte allt till det bättre. För Project Playground, som bygger på möten mellan människor, har coronapandemin slagit hårt.
Slå på ljud

Coronapandemin har varit tuff för oss alla men de som drabbats värst är de som redan är extra utsatta runt om i världen. När gränser stängdes och turister slutade komma var det många som blev av med sina jobb och därmed möjligheten att försörja sina familjer.

Social distansering har även försvårat möten mellan människor och vissa verksamheter har drabbats hårdare än andra. För prinsessan Sofias stiftelse Project Playground innebar det att all verksamhet på plats både i Sverige och Sydafrika fick stoppas när pandemin slog till, det visar verksamhetsberättelsen för förra året.

”Sedan räkenskapsårets utgång har coronaviruset drabbat oss alla och den svenska verksamheten har i skrivande stund fått stänga ner sitt center i Hallonbergen. Även från Sydafrika meddelar stiftelsen att de fått stänga ner båda av sina centers.” skriver Project Playground i årsredovisningen.

Prinsessan Sofias beslut – pausa verksamheten

Sofia startade Project Playground 2010 och genom stiftelsen jobbar hon outtröttligt för att hjälpa unga i utsatthet!

TV4

Därefter har läget ändrats, något som stiftelsen hela tiden följt för att kunna anpassa verksamheten.

”De bägge verksamheterna meddelar dock att arbetet fortsatt bedrivs på digitala plattformar för att upprätthålla kontakten med målgruppen samt att man löpande följer myndigheternas information och råd kring möjligheten att återuppta de fysiska verksamheterna.” skriver de även i dokumentet.

Nu har coronapandemin blivit något av en vardag och verksamheten i Hallonbergen utanför Stockholm har återupptagits, om än i mindre skala.