Vi är Victorias och Daniels brudnäbbar!

Sex av näbbarna, överst fr vänster: Vera Blom, Leo Sommerlath, Catharina-Amalia, Vivi Sommerlath, Ingrid Alexandra och Christian.

Sex av näbbarna, överst fr vänster: Vera Blom, Leo Sommerlath, Catharina-Amalia, Vivi Sommerlath, Ingrid Alexandra och Christian.

Här är brudnäbbarna som Victoria och Daniel valt – sju flickor och tre pojkar.

Det blir tio brudnäbbar vid kronprinsessans och Daniel Westlings bröllop på lördag. Tre stycken kommer farande från utlandet: prinsessan Ingrid Alexandra av Norge, 6, prins Christian av Danmark, 4, och prinsessan Catharina-Amalia av Holland, 6. Två är barnbarn till kungens systrar: prinsessan Margarethas barnbarn Madeleine von Dincklage, 11 år, dotter till Sybilla Dincklage, och prinsessan Désirées barnbarn Ian De Geer, 8 år. Han är son till Tina och Hans de Geer.

Familjen Sommerlath representeras av tre näbbar; Vivi Sommerlath, 15 år, dotter till drottningens avlidne bror Jörg Sommerlath, Giulia Sommerlath, 14 år, dotter till Thomas Sommerlath i äktenskapet med Susanne Sommerlath, och Léopold Sommerlath, 7 år, son till Patrick Sommerlath i hans äktenskap med Camilla Lundén. Patrick Sommerlath är son till drottningens bror Ralf Sommerlath. Familjen Westling representeras av Daniels systerdöttrar, Hedvig Blom, 11 år, och Vera Blom, 6 år, döttrar till Anna Westling Blom.

Se även:

Hovets hemsida ››

Bildspel: Brudnäbbar ››

Bildspel: Kungliga tärnor och näbbar ››

Av Ann-Sofie Lundin

Foto: IBL