Victorias förändring – går emot traditionen

Kronprinsessan Victoria – vilken stark och cool drottning hon kommer att bli. Det har hon visat extra tydligt de senaste dagarna.

Bara dagar efter polisens tillkännagivande om den nationella särskilda händelse som har fått namnet Rimfrost – och som föranletts av den senaste tidens skjutningar bland unga i Malmö – skred kronprinsessan till verket, mycket konkret.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besöker polisen i Malmö.

En framtida landsmoder?

Resultatet: Två inofficiella möten med polisen för att uppdatera sig om det allvarliga läget. Och det är en beslutsamhet och en snabbhet som inte alltid är så vanlig i kungafamiljen, där uppdragen många gånger kan vara planerade ett år i förväg.

Men kronprinsessan Victoria och prins Daniels fokus på den här problematiken började redan i torsdags, hos Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besöker Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

Info över en kopp te hos BRÅ.

Dagen därpå tog de sedan emot polismästare Linda Staaf från underrättelseavdelningen vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning, ett möte som ägde rum i biblioteket hemma på Haga slott.

Polismästare Linda Staaf besöker kronprinsessan Victoria och prins Daniel på Haga för att informera om Rimfrost.

Linda Staaf är biträdande kommenderingschef för Polisens nationella särskilda händelse ”Rimfrost” som har som mål att minska skjutningar och sprängningar, ta fler vapen i beslag samt öka tryggheten för oss alla.

Därför åkte Victoria och Daniel till Fryshuset

Och så i måndags åkte Victoria och Daniel till Malmö för att besöka Fryshusets avhopparverksamhet på Möllevången – både för att lära känna verksamheten och för att dela ut ett extra anslag från sin stiftelse, en summa pengar som är öronmärkta för att gå till unga i Malmö.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel på Fryshuset i Malmö.

Fryshuset på Möllevången jobbar för att få unga kriminella att välja ett annat liv.

– Med det här anslaget kommer Fryshuset i Malmö att snabbt nå många fler unga i destruktiva miljöer, säger Fryshusets VD Johan Oljeqvist.

– Vi har redan relationer till dessa unga, och nu kan vi också ge dem konkret vägledning, från avsaknad av hopp till ett liv av möjligheter.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besökte Fryshuset i Malmö.

Ett viktigt besök för Fryshusets verksamhet.

Sedan var det dags för Victorias och Daniels andra stopp under Malmöbesöket – och det gick som ni säkert har räknat ut till polisen.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besöker polisen i Malmö.

Kronprinsessan och prins Daniel fick information om de insatser som görs för att minska kriminaliteten bland unga i Malmö.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel hos Malmöpolisen - de framför kungafamiljens tack till Sveriges poliser.

Och de fick också tillfälle att framföra kungafamiljens tack för det arbete som Sveriges poliser utför.

Kända finansfamiljer bakom nya stödet till Fryshuset

Det är flera kungliga stiftelser och en rad välkända familjer som står bakom det extra finansiella stödet till Fryshuset i Malmö. Här finns Kronprinsessparets Stiftelse, Drottning Silvias Stiftelse – Care about the Children och Kronprinsessan Victorias Stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning.

Den 23 december fyller drottning Silvia 76 år.

Drottning Silvia.

Men också Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Sten A Olssons Stiftelse för forskning och kultur, Famljen Erling Perssons Stiftelse och Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm. Samt ett antal privatpersoner, som Cristina Stenbeck med familj, Dan Olofsson och Martin Sandberg.

Cristina Stenbeck höll ett intressant tal på scenen.

Cristina Stenbeck är med och stöder Fryshusets avhopparverksamhet.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna, TT, Kungl. Hovstaterna