Därför kan kungen inte straffas för brott

Därför kan kungen inte straffas för brott

Kung Carl Gustaf åtnjuter åtalsimmunitet, som står inskrivet i en av grundlagarna: Regeringsformen. Men det finns några undantag.

Nästa video