• .
Kungens beslut för Sofia & Carl Philip på Solliden

Kungens beslut för Sofia & Carl Philip på Solliden

Kungen har bestämt sig!

Nästa video