Kungens tal under invigningen av Sollidenutställningen

Kungens tal under invigningen av Sollidenutställningen

Kungens tal under invigningen av Sollidenutställningen 

Nästa video