Chockbeskedet – kungens nära medarbetare lämnar hovet

Kungen Kronprinsessan Victoria

Kungen förlorar en av sina närmaste män – och in på Kungliga slottet kliver nu i stället en kvinna.
Har du koll på tronföljden?
Slå på ljud

I dag kom beskedet att kungen förlorar en av sina närmaste medarbetare – hovauditören Axel Calissendorff, 67, lämnar sina uppdrag vid hovet.

LÄS MER: Stora förändringar vid hovet

Axel Calissendorff.

Axel Calissendorff.

Han har varit kungens – ja hela kungafamiljens – juridiska rådgivare i tolv år, och det är till honom som kungafamiljen och hovet har vänt sig i alla juridiska ärenden, från upphovsrättsfrågor till förmögenhetsfrågor och familjerätt.

Insatser som varit mycket uppskattade, kungen har bland annat belönat Axel Calissendorff med H.M. Konungens medalj, 12:e storleken i högblått band.

Axel Calissendorff Kungen Medalj

2016 hedrade kungen sin advokat Axel Calissendorff i samband med medaljutdelningen på slottet.

Förändringar vid hovet – kungens nya medarbetare

Men nu lämnar han alltså över stafettpinnen och in på Kungliga slottet kliver i stället en kvinna:

”H.M. Konungen har utnämnt advokat Lena Frånstedt Lofalk till ny hovauditör från den 1 juni 2021. Lena Frånstedt Lofalk efterträder Axel Calissendorff som innehaft detta uppdrag sedan 2009” skriver hovet i ett pressmeddelande.

Lena Frånstedt Lofalk ny hovauditör kungafamiljens advokat

Kungafamiljens nya juridiska rådgivare: Advokat Lena Frånstedt Lofalk.

Lena Frånstedt Lofalk är 63 år och till vardags advokat vid KANTER Advokatbyrå. Hovet lyfter fram hennes breda juridiska erfarenhet, med särskild tyngdpunkt på tvistelösning och immaterialrätt. 2016 utsågs hon till ”Årets advokat” av Advokatsamfundet.

Lena Frånstedt Lofalk är också ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd. Uppdrag som hon sannolikt kommer att behålla – jobbet hos kungen är enbart på deltid.

Kungliga slottet Stockholms slott

Lena Frånstedt Lofalks nya arbetsplats: Kungliga slottet.

LÄS MER: Kungafamiljens hemliga läkare – han vårdar Carl Philip och Sofia

LÄS MER: Vilket jobb! De svarar i Victorias mobil – och bor på Haga slott

LÄS MER: Hovets extrema åtgärd – skyddar kronprinsessan Victoria

Foto: Thron Ullberg/Kungliga Hovstaterna, Kungliga Hovstaterna, TT.