Här avslöjas den – Madeleines och Chris speciella kärleksöverenskommelse

ala gånger chris o'neill visat att han är precis som oss andra

Prinsessan Madeleine och Chris O'Neill har varit gifta i snart sju år.Bakom deras kärlek finns en hemlig överenskommelse.
Slå på ljud

Den 8 juni 2013. Datumet då det svenska folkets tro på kärleken fick förnyad livskraft.

Det var då prinsessan Madeleine och en viss Christopher “Chris” O’Neill klev ut ur Slottskyrkan som man och hustru. Men innan dess hade de mötts i hemlighet tillsammans med en juristfirma och kommit fram till en överenskommelse. Ett så kallat äktenskapsförord.

Det är inget unikt för Madeleine och Chris. Kungen och drottning Silvia skrev ett när de gifte sig, likaså kronprinsessan Victoria och prins Daniel, och prins Carl Philip och prinsessan Sofia.

Prinsessan Madeleine och Chris O’Neill – här är deras äktenskapsförord

chris o'neill

Chris och Madeleine – vilket drömpar!

Men när Expressen lät juristen Mattias Parnestedt titta igenom de kungliga äktenskapsförorden reagerade han på något. Det som undertecknats av Madeleine och Chris sticker ut.

– Det är i stort sett samma förutom att Chris och Madeleine avtalat om att vissa inkomster som de har i äktenskapet ska utgöra giftorättsgods. Chris och Madeleines äktenskapsförord är lite annorlunda utformat då det berör en utländsk medborgare, sa Mattias till Expressen.

Med giftorättsgods menas sådant som ska delas på vid en eventuell skilsmässa. Kanske har detta att göra med att Chris ju är den ende i familjen som förvärvsarbetar i vanlig mening.

Men i stort sett kommer Chris inte att få del av Madeleines enskilda egendomar, testamenten, arv och gåvor vid en eventuell skilsmässa.

Skiljer sig från Victorias

Man kan jämföra med vad som står skrivet i Victorias och Daniels äktenskapsförord.

“All den egendom som omfattas av giftorättsreglerna och som Vi gemensamt eller var för sig äger vid äktenskapets ingående eller därefter förvärvar genom arv, gåva, testamente, eget arbete eller på annat sätt, och därtill även egendom som kan komma att träda i nyssnämnda egendoms ställe, skall med i § 3 nedan angivet undantag, vara enskild egendom”, står det i äktenskapsförordet.